• 063-7895859
  • cheesociety@gmail.com
  • 9.00 - 21.00

เรียนพิเศษเชียงใหม่ซัมเมอร์ เมษายน-พฤษภาคม 2564

18/4/2564

 

>>ขายข้อสอบคลิกเลยๆ<<

เรียนพิเศษ เชียงใหม่เรียนพิเศษ เชียงใหม่

เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ คลิกเลย !!

 

คอร์สเรียนซัมเมอร์ 2564 เมษายน พฤษภาคม 2564

รายละเอียดคอร์ส : สอนสดที่สถาบันเชียงใหม่เ หลักสูตรเหมารวม 5 วิชาหลัก คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย ระดับชั้นป.2 ป.3 ป.4 เรียนล่วงหน้าเนื้อหาชั้น เทอม 2 (แยกชั้นเรียน) อย่างละเอียด พร้อมกับเสริมเนื้อหา O-NET อัดแน่นตามหลักสูตรใหม่ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยปรับพื้นฐานจากเรื่องง่ายไปสู่เรื่องยาก การันตี เกรด 3และ 4  และเตรียมพร้อมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต มช โรงเรียนยุพราช โรงเรียนปรินส์ โรงเรียนมงฟอร์ต เพื่อทำเกรดไปสมัครเรียนโครงการเรียนดี สอบเข้า ม.1

ระยะเวลาคอร์ส :  
เดือนเมษายน 2564
7-30 เมษายน 2564 (จ-ศ)
เวลาเรียน 09.00-17.00 น.
หยุดสงกรานต์ วันที่ 13-15/4/2564

เดือนพฤภาคม 2564
3-21 พฤษภาคม 2564
เวลาเรียน 09.00-17.00 น.

ค่าใช้จ่าย :  4,800 บาท

สนใจติดต่อ  063-7895859

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 063-7895859 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ 

รายละเอียดคอร์ส : สอนสดที่สถาบันเชียงใหม่เ หลักสูตรเหมารวม 5 วิชาหลัก คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย ระดับชั้นป.5 ป.6  เรียนล่วงหน้าเนื้อหาชั้น เทอม 2 (แยกชั้นเรียน) อย่างละเอียด พร้อมกับเสริมเนื้อหา O-NET อัดแน่นตามหลักสูตรใหม่ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยปรับพื้นฐานจากเรื่องง่ายไปสู่เรื่องยาก การันตี เกรด 3และ 4  และเตรียมพร้อมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต มช โรงเรียนยุพราช โรงเรียนปรินส์ โรงเรียนมงฟอร์ต เพื่อทำเกรดไปสมัครเรียนโครงการเรียนดี สอบเข้า ม.1

ระยะเวลาคอร์ส :  
เดือนเมษายน 2564
7-30 เมษายน 2564 (จ-ศ)
เวลาเรียน 09.00-17.00 น.
หยุดสงกรานต์ วันที่ 13-15/4/2564

เดือนพฤภาคม 2564
3-21 พฤษภาคม 2564
เวลาเรียน 09.00-17.00 น.

ค่าใช้จ่าย :  4,800 บาท

สนใจติดต่อ  063-7895859

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 063-7895859 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ 

รายละเอียดคอร์ส : สอนสดที่สถาบันเชียงใหม่เ หลักสูตรเหมารวม 5 วิชาหลัก คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย ระดับชั้นม.1 ม.2 ม.3  เรียนล่วงหน้าเนื้อหาชั้น เทอม 2 (แยกชั้นเรียน) อย่างละเอียด พร้อมกับเสริมเนื้อหา O-NET อัดแน่นตามหลักสูตรใหม่ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยปรับพื้นฐานจากเรื่องง่ายไปสู่เรื่องยาก การันตี เกรด 3และ 4  และเตรียมพร้อมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนสาธิต มช โรงเรียนยุพราช โรงเรียนปรินส์ โรงเรียนมงฟอร์ต เพื่อทำเกรดไปสมัครเรียนโครงการเรียนดี สอบเข้า ม.4

ระยะเวลาคอร์ส :  
เดือนเมษายน 2564
7-30 เมษายน 2564 (จ-ศ)
เวลาเรียน 09.00-17.00 น.
หยุดสงกรานต์ วันที่ 13-15/4/2564

เดือนพฤภาคม 2564
3-21 พฤษภาคม 2564
เวลาเรียน 09.00-17.00 น.

ค่าใช้จ่าย :  4,900 บาท

สนใจติดต่อ  063-7895859

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 063-7895859 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ 

รายละเอียดคอร์ส : สอนสดที่สถาบันเชียงใหม่เ หลักสูตรเหมารวม 5 วิชาหลัก ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม พื้นฐาน  ระดับชั้น ม.4 ม.5 ม.6  เรียนล่วงหน้าเนื้อหาชั้น เทอม 2 (แยกชั้นเรียน) อย่างละเอียด พร้อมกับเสริมเนื้อหา O-NET อัดแน่นตามหลักสูตรใหม่ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยปรับพื้นฐานจากเรื่องง่ายไปสู่เรื่องยาก การันตี เกรด 3และ 4  และเตรียมพร้อมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนสาธิต มช โรงเรียนยุพราช โรงเรียนปรินส์ โรงเรียนมงฟอร์ต เพื่อทำเกรดไปสมัครเรียนโครงการเรียนดี สอบเข้า ม.4

ระยะเวลาคอร์ส :  
เดือนเมษายน 2564
7-30 เมษายน 2564 (จ-ศ)
เวลาเรียน 09.00-17.00 น.
หยุดสงกรานต์ วันที่ 13-15/4/2564

เดือนพฤภาคม 2564
3-21 พฤษภาคม 2564
เวลาเรียน 09.00-17.00 น.

ค่าใช้จ่าย :  4,900 บาท

สนใจติดต่อ  063-7895859

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 063-7895859 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ 

รายละเอียดคอร์ส :  เตรียมสอบเข้า ม.1 ยุพราช วัฒโน  2564 สอนสดที่สถาบันเชียงใหม่เลือกสามารถเลือกเรียนออนไลน์ได้ หลักสูตรเหมารวม 5 วิชาหลัก คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย เตรียมตัวสอบเข้า  ม.1 โรงเรียนยุพราช โรงเรียนสาธิต ม.ช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเชียงใหม่  และโรงเรียนอื่นๆในเชียงใหม่ เตรียมตัวทั้งเนื้อหาและข้อสอบ มีการสอนเนื้อหาเชิงลึกและทำข้อสอบทุกเรื่องที่ออกสอบ มีการจับเวลาทำข้อสอบฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง สอนทริควิธีลัดต่างๆ มีการประเมินผลการเรียนเพื่อให้น้องๆสอบได้ตามที่ต้องการ สอนโดยติวเตอร์ชั้นนำระดับประเทศ

ระยะเวลาคอร์ส :  
เดือนเมษายน 2564
7-30 เมษายน 2564 (จ-ศ)
เวลาเรียน 09.00-17.00 น.
หยุดสงกรานต์ วันที่ 13-15/4/2564

ค่าใช้จ่าย :  4,500 บาท

สนใจติดต่อ  063-7895859

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 063-7895859 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ 

รายละเอียดคอร์ส :  เตรียมสอบเข้า ม.4 ยุพราช วัฒโน  2564 สอนสดที่สถาบันเชียงใหม่เลือกสามารถเลือกเรียนออนไลน์ได้ หลักสูตรเหมารวม 5 วิชาหลัก คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย เตรียมตัวสอบเข้า  ม.1 โรงเรียนยุพราช โรงเรียนสาธิต ม.ช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเชียงใหม่  และโรงเรียนอื่นๆในเชียงใหม่ เตรียมตัวทั้งเนื้อหาและข้อสอบ มีการสอนเนื้อหาเชิงลึกและทำข้อสอบทุกเรื่องที่ออกสอบ มีการจับเวลาทำข้อสอบฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง สอนทริควิธีลัดต่างๆ มีการประเมินผลการเรียนเพื่อให้น้องๆสอบได้ตามที่ต้องการ สอนโดยติวเตอร์ชั้นนำระดับประเทศ

ค่าใช้จ่าย :  4,500 บาท

สนใจติดต่อ  063-7895859

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 063-7895859 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ 

## คอร์สเรียนจะไม่สามารถคืนเงินได้แต่สามารถย้ายคอร์สเรียนได้

 

เรียนพิเศษเชียงใหม่_กวดวิชาเชียงใหม่_สอบเข้ายุราช_มงฟอร์ตเรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ เรียนพิเศษ เชียงใหม่ เรียนพิเศษ กวดวิชา เชียงใหม่

ยินดีต้อนรับสู่  ติวเตอร์ฟอร์โฮม ( Tutorforhome) เรารับ สอนพิเศษ  กวดวิชา ที่สถาบันของเรา เรียนพิเศษแบบตัวต่อตัว เรียนพิเศษเป็นกลุ่ม ทุกวิชา ทุกหลัก ตรงตามหลักสูตรแต่ละโรงเรียน และสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ประถม (1-6) , มัธยมต้น(ม.1-3) มัธยมปลาย(ม.4-6)  ถึงระดับมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ลำพูน และจังหวัดใกล้เคียง จากผู้ปกครองนับสามพันคน ที่ให้ไว้วางใจส่ง บุตรหลานของท่าน มาเรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ กับติวเตอร์ชั้นนำระดับแนวหน้าแต่ละวิชาของเราที่สอนให้แก่สถาบัน Tutor for home ที่เดียวเท่านั้น เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ ต้องที่นี่

 ติวเตอร์ฟอร์โฮม (Tutorforhome) พร้อมที่จะสอนพิเศษ ให้กับน้องๆ ป.1-ม.6 มาเรียนพิเศษ กวดวิชากับสถาบันของเราที่เปิดเป็นคอรสต่างๆ ติวเข้มวิชาต่างๆ โดยติวเตอร์มาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มีทั้งพี่ปริญญาเอก พี่ปริญญาโท พี่ปริญญาตรี  จากรั้ว จุฬา ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ พระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด) มหิดล มหาวิทลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้น ครอบคลุม เขตกรุงเทพ ปริมณฑล เชียงใหม่ ลำพูน และจังหวัดใกล้เคียง รับรองคุณภาพ น้องเรียนพิเศษไปแล้ว เก่ง !! และสอบได้ตามที่ต้องการแน่นอน

เรียนพิเศษ กวดวิชา เชียงใหม่ เหตุผลเรียน_เรียนพิเศษกรุงเทพ_เรียนพิเศษเชียงใหม่_เรียนพิเศษตามบ้านเรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ เรียนพิเศษ เชียงใหม่ เรียนพิเศษ กวดวิชา เชียงใหม่เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ เรียนพิเศษ เชียงใหม่ เรียนพิเศษ กวดวิชา เชียงใหม่เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ เรียนพิเศษ เชียงใหม่ เรียนพิเศษ กวดวิชา เชียงใหม่เหตุผลเรียน_เรียนพิเศษกรุงเทพ_เรียนพิเศษเชียงใหม่_เรียนพิเศษตามบ้านเรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ เรียนพิเศษ เชียงใหม่ เรียนพิเศษ กวดวิชา เชียงใหม่เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ เรียนพิเศษ เชียงใหม่ เรียนพิเศษ กวดวิชา เชียงใหม่

เรียนพิเศษ เรียนพิเศษตามบ้าน ติวสอบ ติวเข้ม เตรียมสอบกลางภาค เตียมสอบปลายภาค  ติวเพิ่มเกรด คณิตศาตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม พื้นฐานวิศวะ ติวเข้าม.1 ติวเข้าม.4 ADMISSION GAT PAT O-NET สอบตรงสถาบันต่างๆ เรียนพิเศษ กวดวิชา เชียงใหม่ เตรียมสอบเข้าม.1 สาธิตมช ยุพราช วัฒโน มงฟอร์ต ปรินส์

เรียนพิเศษเชียงใหม่
กวดวิชาเชียงใหม
เรียนพิเศษ กวดวิชา เชียงใหม่

เรามีติวเตอร์ที่มีคุณภาพ พร้อมสอนพิเศษทั้ง กรุุงเทพ เชียงใหม่ ได้ทุกเวลา ผู้ปกครองสามารถเลือกสถานที่ตามที่ต้องการได้

เรียนพิเศษ กวดวิชา เชียงใหม่

รับรองคุณภาพในการสอน น้องเก่งขึ้นแน่นอน !!

 

>> สมัครเรียน โทร 063-7895859 <<

เรียนพิเศษเชียงใหม่_กวดวิชาเชียงใหม่_เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ เรียนพิเศษ เชียงใหม่ เรียนพิเศษ กวดวิชา เชียงใหม่เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ เรียนพิเศษ เชียงใหม่ เรียนพิเศษ กวดวิชา เชียงใหม่

tutorforhome_เรียนพิเศษเชียงใหม่_เรียนพิเศษกรุงเทพ_เรียนตามบ้าน_ติวเตอร์เชียงใหม่_ติวเตอร์กรุงเทพ_สอนพิเศษตามบ้าน_สอนพิเศษเชียงใหม่_สอนพิเศษกรุงเทพ_เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ เรียนพิเศษ เชียงใหม่ เรียนพิเศษ กวดวิชา เชียงใหม่เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ เรียนพิเศษ เชียงใหม่ เรียนพิเศษ กวดวิชา เชียงใหม่

 สถาบันกวดวิชา สอนพิเศษ  ทุกวิชา ทุกระดับชั้น เรียนพิเศษแบบเดี่ยว และ เรียนพิเศษแบบกลุ่ม โดยทีมงานติวเตอร์ที่มีคุณภาพผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้น สอนสด สอนลึก สอนละเอียด เพื่อให้สอนพิเศษ ได้ตรงประเด็น ตรงใจกับน้องๆ และตรงเนื้อหาที่เรียนมากที่สุด เข้ามาเรียนพิเศษกับทางเรา  เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ ติวเตอร์เชียงใหม่  ให้เราเป็นทางเลือกให้กับบุตรหลานของท่านนะครับ รับรองน้องๆเก่งขึ้นแน่นอน

#เรียนพิเศษเชียงใหม่ #เรียนพิเศษกรุงเทพ #เรียนพิเศษตามบ้าน #ติวเตอร์เชียงใหม่ #ติวเตอร์ #ติวเตอร์ตามบ้าน #ติวเตอร์กรุงเทพ #สอนพิเศษเชียงใหม่ #สอนพิเศษกรุงเทพ #เตรียมสอบ #สอบเรียนต่อ #เพิ่มเกรดเชียงใหม่ #กวดวิชา #กวดวิชาเชียงใหม่ #กวดวิชาเชียงใหม่ #เตรียมสอบยุพราช เรียนพิเศษ เชียงใหม่ 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนปริ้นรอแยลวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนวชิรวิทย์ โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นต้น เรียนพิเศษ กวดวิชา

เรียนพิเศษ กวดวิชา เชียงใหม่

เรียนพิเศษ กวดวิชา ตามบ้าน

เรียนพิเศษเชียงใหม่ เทอม2

เรียนพิเศษเชียงใหม่
กวดวิชาเชียงใหม่
เรียนพิเศษ เชียงใหม่
เรียนพิเศษ กวดวิชา เชียงใหม่

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

เรียนพิเศษเชียงใหม่
กวดวิชาเชียงใหม่

เรียนพิเศษ กวดวิชา เชียงใหม่

เรียนพิเศษ กวดวิชา เชียงใหม่
ติวสอบเข้าม.4 เชียงใหม่

ติวสอบเข้าม.1 เชียงใหม่ หาดใหญ่
เรียนพิเศษ หาดใหญ่

เรียนพิเศษ เชียงใหม่ เรียนพิเศษ เชียงใหม่

เรียนพิเศษ กวดวิชา เชียงใหม่ หาดใหญ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total Views: 118155 ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

โทรเลย
error: Content is protected !!