• 063-7895859
  • cheesociety@gmail.com
  • 9.00 - 21.00

คอร์สเรียนพิเศษ Summer ตุลามคม เชียงใหม่ 2562

คอร์สเรียนSummer ป.3ป.4ป.5 เชียงใหม่

สอบถามรายละเอียด และสมัครเรียนได้ที่>>  064-9587496 หรอ 098-810-3641 

  

รายละเอียดหลักสูตร : เรียนล่วงหน้า ป.3 ป.5 สอนสด 5 วิชาหลัก ไทย วิทย์ คณิต อังกฤษ สังคม สอนเนื้อหา เทอม2/2562 ล่วงหน้าเตรียมพร้อมเปิดเทอม 2 มีการทำแบบฝึกหัด ทำข้อสอบกลางภาค ปลายภาค อย่างละเอียด ปรับพื้นฐานทุกวิชา สามารถนำไปต่อยอดกับการสอบโรงเรียนต่างๆได้ สอบ O-NET สอบ NT

ระยะเวลาคอร์ส : 23 กันยายน – 6 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 หรือ

30 กันยายน – 12 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 และ

เริ่มเรียน 7 ตุลาคม – 25 ตุลาคม 2562 (จ-ศ) 9.00-17.00

ค่าใช้จ่าย : 4,600 บาท

เรียนพิเศษ เชียงใหม่ กวดวิชา เชียงใหม่

สนใจติดต่อ 064-9587496 

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ เรียนล่วงหน้า ป.3ม4ม5 เชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 064-9587496 เรียนพิเศษเชียงใหม่กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้

คอร์สเรียนSummer ม.1 ม.3

รายละเอียดหลักสูตร : เรียนล่วงหน้า ม.1 ม.3 สอนสด 5 วิชาหลัก ไทย วิทย์ คณิต อังกฤษ สังคม สอนเนื้อหา เทอม 2/2562 ล่วงหน้าเตรียมพร้อมเปิดเทอม 2 มีการทำแบบฝึกหัด ทำข้อสอบกลางภาค ปลายภาค อย่างละเอียด ปรับพื้นฐานทุกวิชา สามารถนำไปต่อยอดกับการสอบโรงเรียนต่างๆได้ สอบ O-NET สอบ NT

ระยะเวลาคอร์ส : 23 กันยายน – 6 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 หรือ

30 กันยายน – 12 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 และ

เริ่มเรียน 7 ตุลาคม – 25 ตุลาคม 2562 (จ-ศ) 9.00-17.00

ค่าใช้จ่าย : 4,800 บาท

เรียนพิเศษ เชียงใหม่ กวดวิชา เชียงใหม่

สนใจติดต่อ 064-9587496 

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ เรียนล่วงหน้า ม.1 ม.3เชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 064-9587496 เรียนพิเศษเชียงใหม่กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้

คอร์สเรียนSummer สอบเข้า ม.1

รายละเอียดหลักสูตร : เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนต่างๆ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเชียงใหม่ และโรงเรียนอื่นๆในเชียงใหม่เตรียมพื้นฐานสอนสด 5 วิชาหลัก ไทย วิทย์ คณิต อังกฤษ สังคม สอนจากติวเตอร์ที่มีประสบการณ์ สอนเพื่อ สอบเข้าโรงเรียนต่างๆในเชียงใหม่โดยเฉพาะ ด้วยประสบการมีมากกว่า 9 ปี เด็กติดปีละ 90% ทุกปี ถึงตัว ปรับพื้นฐานให้ทันเพื่อน สอนทริควิธีลัดต่างๆ ให้น้องๆทำข้อสอบได้ มีการจับเวลาทำข้อสอบย้อนหลัง เหมือนสอบจริง ทำข้อสอบเก่ามากกว่า 80 ชุด เน้นข้อสอบโรงเรียนจริง

ระยะเวลาคอร์ส : 23 กันยายน – 6 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 หรือ

30 กันยายน – 12 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 และ

เริ่มเรียน 7 ตุลาคม – 25 ตุลาคม 2562 (จ-ศ) 9.00-17.00

ค่าใช้จ่าย : 4,300 บาท

เรียนพิเศษ เชียงใหม่ กวดวิชา เชียงใหม่

สนใจติดต่อ 064-9587496 

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ เรียนสอบเข้าม.1เชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 064-9587496 เรียนพิเศษเชียงใหม่กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้

คอร์สเรียนSummer สอบเข้า ม.4

รายละเอียดหลักสูตร : เตรียมสอบเข้า ม.4 ยุพราชวิทยาลัย  วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์​ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องเรียน วมว  ในทุกรอบ เช่น รอบโครงการเรียนดี รอบเรียนดี ห้องเรียนวิทยาศาตร์ พิเศษ เป็นต้น มีการปรับพื้นฐาน ม.1-ม.3 เรียน5วิชาหลัก ไทย วิทย์ คณิต อังกฤษ สังคม สอนเนื้อหาอย่างละเอียด พร้อมทำแบบฝึกหัดทุกบทเรียนมีการทำข้อสอบ เสมือนจริง ทำข้อสอบเก่ามากกว่า 80 ชุด มีการสอนทริค วิธีลัด จับเวลา ทำข้อสอบเพื่อให้น้องๆนำไปใช้สอบได้ทุกรอบ

ระยะเวลาคอร์ส : 23 กันยายน – 6 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 หรือ

30 กันยายน – 12 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 และ

เริ่มเรียน 7 ตุลาคม – 25 ตุลาคม 2562 (จ-ศ) 9.00-17.00

ค่าใช้จ่าย : 4,600 บาท

เรียนพิเศษ เชียงใหม่ กวดวิชา เชียงใหม่

สนใจติดต่อ 064-9587496 

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ เรียนสอบเข้าม.4เชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 064-9587496 เรียนพิเศษเชียงใหม่กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้

คอร์สเรียนSummer เพิ่มเกรด ม.4 ม.5 สายศิลป์ทั่วไป

ลายละเอียดหลักสูตร : ทำเกรดให้ได้ 4.00 เหมารวม 5 วิชาหลัก คณิต ไทย อังกฤษ สังคม วิทย์ สอนเนื้อหาตามหลักสูตรของกระทรวงฯ และ โรงเรียนที่บุตรหลานของท่านเรียน สอนสด ตรงเนื้อหาทุกบทเรียน สอนเนื้อหา เน้นการทำโจทย์ แบบฝึกหัดต่าง ๆ พร้อมติวสอบกลางภาค และ ปลายภาค อย่างละเอียด มีการสอนทำการบ้าน เทคนิค วิธีลัดต่าง ๆ วิธีการทำข้อสอบ มีการจับเวลาทดสอบแต่ละบทเรียน ติวแนวข้อสอบ สอบเข้า ม.4
และ O-NET,NT

ระยะเวลาคอร์ส : 23 กันยายน – 6 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 หรือ

30 กันยายน – 12 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 และ

เริ่มเรียน 7 ตุลาคม – 25 ตุลาคม 2562 (จ-ศ) 9.00-17.00

ค่าใช้จ่าย : 4,600 บาท

เรียนพิเศษ เชียงใหม่ กวดวิชา เชียงใหม่

สนใจติดต่อ 064-9587496 

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ เรียนเพิ่มเกรด ม.4 ม.5เชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 064-9587496 เรียนพิเศษเชียงใหม่กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้

คอร์สเรียนSummer เพิ่มเกรด ม.4 ม.5 สายวิทย์ คณิต

ลายละเอียดหลักสูตร : ทำเกรดให้ได้ 4.00 เหมารวม 5 วิชาหลัก คณิตพื้นฐาน คณิตเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ สอนเนื้อหาตามหลักสูตรของกระทรวงฯ และ โรงเรียนที่บุตรหลานของท่านเรียน สอนสด ตรงเนื้อหาทุกบทเรียน สอนเนื้อหา เน้นการทำโจทย์ แบบฝึกหัดต่าง ๆ พร้อมติวสอบกลางภาค และ ปลายภาค อย่างละเอียด มีการสอนทำการบ้าน เทคนิค วิธีลัดต่าง ๆ วิธีการทำข้อสอบ มีการจับเวลาทดสอบแต่ละบทเรียน

ระยะเวลาคอร์ส : 23 กันยายน – 6 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 หรือ

30 กันยายน – 12 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 และ

เริ่มเรียน 7 ตุลาคม – 25 ตุลาคม 2562 (จ-ศ) 9.00-17.00

ค่าใช้จ่าย : 4,600 บาท

เรียนพิเศษ เชียงใหม่ กวดวิชา เชียงใหม่

สนใจติดต่อ 064-9587496 

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ เรียนเพิ่มเกรด ม.4 ม.5เชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 064-9587496 เรียนพิเศษเชียงใหม่กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้

คอร์สเรียน ติวเดี่ยว คณิตศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตร : สอนเนื้อหาอย่างละเอียด เจาะลึกวิชาคณิตศาสตร์ สอนการบ้าน ติวสอบกลางภาค-ปลายภาค สอนทริค วิธีลัดต่างๆ เพื่อให้น้องๆได้เกรด 4 ในวิชาคณิตศาสตร์ + สอนข้อสอบ O-NET ป.6-ม.3 รับรองผลการสอน

ระยะเวลาคอร์ส : เริ่มเรียน 23 กันยายน – 6 ตุลาคม 2562 (เรียนทุกวัน) หรือ จันทร์ – ศุกร์

30 กันยายน – 12 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 และ

7-25 ตุลาคม 2562 9.00 – 12.00 หรือ 13.00-17.00 สามารถเลือกเวลาเรียนได้

ค่าใช้จ่าย : 2,800 บาท

เรียนพิเศษ เชียงใหม่ กวดวิชา เชียงใหม่

สนใจติดต่อ 064-9587496 

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ เรียนคณิตศาสตร์เชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 064-9587496 เรียนพิเศษเชียงใหม่กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้

คอร์สเรียน ติวเดี่ยว วิทยาศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตร : สอนเนื้อหาอย่างละเอียด เจาะลึกวิชาวิทยาศาสตร์ สอนการบ้าน ติวสอบกลางภาค-ปลายภาค สอนทริค วิธีลัดต่างๆ เพื่อให้น้องๆได้เกรด 4 ในวิชาคณิตศาสตร์ + สอนข้อสอบ O-NET ป.6-ม.3 รับรองผลการสอน

ระยะเวลาคอร์ส :เริ่มเรียน 23 กันยายน – 6 ตุลาคม 2562 (เรียนทุกวัน) หรือ จันทร์ – ศุกร์

30 กันยายน – 12 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 และ

7-25 ตุลาคม 2562 9.00 – 12.00 หรือ 13.00-17.00 สามารถเลือกเวลาเรียนได้

ค่าใช้จ่าย : 2,800 บาท

เรียนพิเศษ เชียงใหม่ กวดวิชา เชียงใหม่

สนใจติดต่อ 064-9587496 

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ เรียนวิทยาศาสตร์เชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 064-9587496 เรียนพิเศษเชียงใหม่กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้

คอร์สเรียน ติวเดี่ยว ภาษาอังกฤษ

รายละเอียดหลักสูตร : สอนเนื้อหาอย่างละเอียด เจาะลึกวิชาภาษาอังกฤษ สอนการบ้าน ติวสอบกลางภาค-ปลายภาค สอนทริค วิธีลัดต่างๆ เพื่อให้น้องๆได้เกรด 4 ในวิชาคณิตศาสตร์ + สอนข้อสอบ O-NET ป.6-ม.3 รับรองผลการสอน

ระยะเวลาคอร์ส :เริ่มเรียน 23 กันยายน – 6 ตุลาคม 2562 (เรียนทุกวัน) หรือ จันทร์ – ศุกร์

30 กันยายน – 12 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 และ

7-25 ตุลาคม 2562 9.00 – 12.00 หรือ 13.00-17.00 สามารถเลือกเวลาเรียนได้

ค่าใช้จ่าย : 2,800 บาท

เรียนพิเศษ เชียงใหม่ กวดวิชา เชียงใหม่

สนใจติดต่อ 064-9587496 

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ เรียนภาษาอังกฤษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 064-9587496 เรียนพิเศษเชียงใหม่กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้

Total Views: 2458 ,
โทรเลย
error: Content is protected !!