• 063-7895859
  • cheesociety@gmail.com
  • 9.00 - 21.00

คอร์สเรียน summer ตุลาคม ป.3 – ม.6 2562

คอร์สเพิ่มเกรด  ป.3 ป.4 ป.5 Summer ตุลาคม 2562

รายละเอียดคอร์ส : เรียนล่วงหน้า ป.3 ป.5 สอนสด 5 วิชาหลัก ไทย วิทย์ คณิต อังกษฤ สังคม สอนเนื้อหา เทอม2/2562 ล่วงหน้าเตรียมพร้อมเปิดเทอม 2 มีการทำแบบฝึกหัด ทำข้อสอบกลางภาค ปลายภาค อย่างละเอียด ปรับพื้นฐานทุกวิชา สามารถนำไปต่อยอดกับการสอบโรงเรียนต่างๆได้ สอบ O-NET สอบ NT

 

ระยะเวลาคอร์ส : 23 กันยายน - 6 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 หรือ

30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 และ

เริ่มเรียน 7 ตุลาคม - 25 ตุลาคม 2562 (จ-ศ) 9.00-17.00

ค่าใช้จ่าย :  4,600 บาท

สนใจติดต่อ  064-9587496 หรือ 098-8103641

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร  064-9587496 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ คลิกเลย !!

คอร์สเรียน Summer ม.1 ม.3 2562 

 

ลายละเอียดหลักสูตร : เรียนล่วงหน้า ม.1- ม.3 สอนสด 5 วิชาหลัก ไทย วิทย์ คณิต อังกษฤ สังคม สอนเนื้อหา เทอม2/2562 ล่วงหน้าเตรียมพร้อมเปิดเทอม 2 มีการทำแบบฝึกหัด ทำข้อสอบกลางภาค ปลายภาค อย่างละเอียด ปรับพื้นฐานทุกวิชา สามารถนำไปต่อยอดกับการสอบโรงเรียนต่างๆได้ สอบ O-NET สอบ NT

ระยะเวลาคอร์ส : 23 กันยายน - 6 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 หรือ

30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 และ

เริ่มเรียน 7 ตุลาคม - 25 ตุลาคม 2562 (จ-ศ) 9.00-17.00

ค่าใช้จ่าย : 4,800 บาท

สนใจติดต่อ  064-9587496 หรือ 098-8103641

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร  064-9587496 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ คลิกเลย !!

เรียน Summer ตุลาคม สอบเข้า ม.1
โรงเรียนสาธิต มช  โรงเรียนยุพราช

 

รายละเอียดหลักสูตร : เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนต่างๆ ในเชียงใหม่เตรียมพื้นฐานสอนสด 5 วิชาหลัก ไทย วิทย์ คณิต อังกฤษ สังคม สอนจากติวเตอร์ที่มีประสบการณ์ สอนเพื่อ สอบเข้าโรงเรียนต่างๆในเชียงใหม่โดยเฉพาะ ด้วยประสบการมีมากกว่า 9ปี เด็กติดปีละ 90% ทุกปี ถึงตัว ปรับพื้นฐานให้ทันเพื่อน สอนทริควิธีลัดต่างๆ ให้น้องๆทำข้อสอบได้ มีการจับเวลาทำข้อสอบย้อนหลัง เหมือนสอบจริง ทำข้อสอบเก่ามากกว่า 80 ชุด เน้นข้อสอบโรงเรียนจริง

ระยะเวลาคอร์ส : 23 กันยายน - 6 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 หรือ

30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 หรือ

เริ่มเรียน 7 ตุลาคม - 25 ตุลาคม 2562 (จ-ศ) 9.00-17.00

ค่าใช้จ่าย : 4,300 บาท

สนใจติดต่อ  064-9587496 หรือ 098-8103641

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร  064-9587496 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ คลิกเลย !!

เรียน Summer ตุลาคม 62 สอบเข้า ม.4
โรงเรียนยุพราช มหิดลวิทย์ สาธิต ม.ช

 

 

 

รายละเอียดหลักสูตร : เตรียมสอบเข้า ม.4 ยุพราช วัฒโน เชียงใหม่ ในทุกรอบ เช่น รอบโครงการเรียนดี รอบเรียนดี ห้องเรียนวิทยาศาสพิเศษ เป็นต้น มีการปรับพื้นฐาน ม.1-ม.3 เรียน5วิชาหลัก ไทย วิทย์ คณิต อังกษฤ สังคม สอนเนื้อหาอย่างละเอียด พร้อมทำแบบฝึกหัดทุกบทเรียนมีการทำข้อสอบ เสมือนจริง ทำข้อสอบเก่ามากกว่า 80 ชุด มีการสอนทริค วิธีลัด จับเวลา ทำข้อสอบเพื่อให้น้องๆนำไปใช้สอบได้ทุกรอบ

ระยะเวลาคอร์ส : 23 กันยายน - 6 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 หรือ

30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 หรือ

เริ่มเรียน 7 ตุลาคม - 25 ตุลาคม 2562 (จ-ศ) 9.00-17.00

ค่าใช้จ่าย : 4,600 บาท

สนใจติดต่อ  064-9587496 หรือ 098-8103641

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร  064-9587496 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ คลิกเลย !!

เรียน Summer เพิ่มเกรด ม.4-ม.5 สายศิลป์ทั่วไป

รายละเอียดหลักสูตร : ทำเกรดให้ได้ 4.00 เหมารวม 5 วิชาหลัก คณิต ไทย อังกฤษ สังคม วิทย์ สอนเนื้อหาตามหลักสูตรของกระทรวงฯ และ โรงเรียนที่บุตรหลานของท่านเรียน สอนสด ตรงเนื้อหาทุกบทเรียน สอนเนื้อหา เน้นการทำโจทย์ แบบฝึกหัดต่าง ๆ พร้อมติวสอบกลางภาค และ ปลายภาค อย่างละเอียด มีการสอนทำการบ้าน เทคนิค วิธีลัดต่าง ๆ วิธีการทำข้อสอบ มีการจับเวลาทดสอบแต่ละบทเรียน ติวแนวข้อสอบ สอบเข้า ม.4 และ O-NET,NT

ระยะเวลาคอร์ส : 23 กันยายน - 6 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 หรือ

30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 และ

เริ่มเรียน 7 ตุลาคม - 25 ตุลาคม 2562 (จ-ศ) 9.00-17.00

ค่าใช้จ่าย : 5,000 บาท

สนใจติดต่อ  064-9587496 หรือ 098-8103641

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร  064-9587496 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ คลิกเลย !!

เรียน Summer เพิ่มเกรด ม.4-ม.5 สายวิทย์ คณิต

 

รายละเอียดหลักสูตร : ทำเกรดให้ได้ 4.00 เหมารวม 5 วิชาหลัก คณิตพื้นฐาน คณิตเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ สอนเนื้อหาตามหลักสูตรของกระทรวงฯ และ โรงเรียนที่บุตรหลานของท่านเรียน สอนสด ตรงเนื้อหาทุกบทเรียน สอนเนื้อหา เน้นการทำโจทย์ แบบฝึกหัดต่าง ๆ พร้อมติวสอบกลางภาค และ ปลายภาค อย่างละเอียด มีการสอนทำการบ้าน เทคนิค วิธีลัดต่าง ๆ วิธีการทำข้อสอบ มีการจับเวลาทดสอบแต่ละบทเรียน

ระยะเวลาคอร์ส : 23 กันยายน - 6 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 หรือ

30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 และ

เริ่มเรียน 7 ตุลาคม - 25 ตุลาคม 2562 (จ-ศ) 9.00-17.00

ค่าใช้จ่าย : 5,000 บาท

สนใจติดต่อ  064-9587496 หรือ 098-8103641

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร  064-9587496 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ คลิกเลย !!

โทรเลย
error: Content is protected !!