• 063-7899952
 • cheesociety@gmail.com
 • 9.00 - 21.00

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ประกาศการรับนักเรียน ม.1 โครงการพิเศษ (SMT) ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ประกาศการรับนักเรียน ม.1 โครงการพิเศษ (SMT) ปีการศึกษา 2561

กำหนดการรับสมัคร

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • ไม่จำกัดอายุ
 • เป็นโสด
 • มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีสุขภาพแข็งแรง
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้
 • มีความตั้งใจเข้าศึกาาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
 • ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษา
 • ผู้ปกครอง นักเรียน ต้องศึกษาและยอมรับอุดมการณ์ เป้าหมายของโครงการฯ
 • มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2. จำนวนนักเรียนที่จะรับ โดยวิธีการสอบคัดเลือก จำนวน 36 คน

3. กำหนดวันเวลารับสมัคร

นักเรียน ม.1 (โครงการพิเศษ) ปีการศึกษา 2561

มัธยมศึกษาปีที่ 1 (Science Math and Technology (SMT) )

 • จำหน่ายคู่มือผู้ปกครอง 20 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • รับสมัคร 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • นักเรียนสามารถเลือกอันดับได้ 2 อันดับ ได้แก่โครงการ SMA และ SMT
 • สอบคัดเลือกวันที่ 10 มีนาคม 2561
 • ประกาศผล วันที่ 15 มีนาคม 2561
 • รายงานตัว วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น.
 • มอบตัว วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น.
 • วิชาที่สอบคัดเลือก
  • คณิตศาสตร์ 09.00-10.30 คิดเป็น 40%
  • วิทยาศาตร์ 10.40-11.40 คิดเป็น 20%
  • ภาษาอังกฤษ 13.00-14.30 คิดเป้น 40%

4. หลักฐานการเข้าสอบ

 • บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อแสดงตัวตนของนักเรียน

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียน หาดใหญ่วิทยาลัย

เตรียมตัวเดือนมีนาคม 2561 เรียนพิเศษหาดใหญ่ กวดวิชาหาดใหญ่ สอบเข้า  ม.1 ,ม.4 summer 2018
สมัครด่วน ที่ Tutor for home

สมัครเรียนพิเศษหาดใหญ่

 

ติดต่อสมัครเรียนพิเศษได้ที่ 094-6358458 เตรียมสอบเข้า ม.1 เตรียมสอบเข้า ม.4  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และอื่นๆ

 

ข่าวสารสอบคัดเลือกล่าสุด โดย Tutorforhome

สอบเข้าม.1 หาดใหญ่วิทยาลัย EP 2561
สอบเข้าม.4 หาดใหญ่วิทยาลัย EP 2561
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ประกาศการรับนักเรียน ม.1 โครงการพิเศษ (SMA) ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ประกาศการรับนักเรียน ม.4 โครงการพิเศษ (SMA) ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ประกาศการรับนักเรียน ม.1 โครงการพิเศษ (SMT) ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ประกาศการรับนักเรียน ม.4 โครงการพิเศษ (SMT) ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนมหาวชิราวุธ เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปี2561
สอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 (สอบกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561)
สอบแกทแพท 61

Total Views: 7852 ,
ป้ายกำกับ:, , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรเลย