• 063-7899952
  • cheesociety@gmail.com
  • 9.00 - 21.00

กำหนดการรับนักเรียน เชียงใหม่ 2562

เชื่อว่าผู้ครองหลายคน กำลังให้ความสนใจกำหนดการรับนักเรียนโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น กำหนดการรับนัดเรียนโรงเรียนสาธิตม.ช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย โรงเรียนมงฟอร์ตวืทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ วันนี้ทางโรงเรียนกวดวิชา Tutor for home เรียนพิเศษ กวดวิชาเชียงใหม่ ได้รวบรวมมาให้ท่านดังต่อไปนี้ เพื่อที่จะเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 สอบเข้า ม.4

  1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สาธิตม.ช)

โรงเรียนสาธิตม.ช ได้รับสมัครนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เท่านั้น แต่มี ม.4 มีห้องเรียนพิเศษทุน วมว ทุก
มัธยมศึกษาปีที่ 1
รับสมัครช่วงเวลา : เดือน กันยายน – ตุลาคม  ของทุกปี 
จำนวนนักเรียนที่รับ : 225-250 แล้วแต่ปีการศึกษา 
ช่วงเวลาสอบ : ต้นเดือนพฤศจิกายน 2562
ข้อมูลเพิ่มเติม  : www.satitcmu.ac.th
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน วมว.
สมัครพร้อมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ข้อมูลเพิ่มเติม  : https://apply.mwit.ac.th/satitcmu/

2. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่ มีกำหนดการรับสมัคร ม.1 ม.4 หลายรอบมาก ดังนั้นทางสถาบันกวดวิชาจะเรียงให้ดูดังต่อไปนี้

นักเรียน ม.1,ม.4 (โครงการพิเศษ) ปีการศึกษา 2562

 มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ , EP / IP) 

รับระเบียบการ กุมภาพันธ์ 2563
รับสมัคร กุมภาพันธ์ 2563
สอบ  มีนาคม 2563

ประกาศผล มีนาคม 2563
รายงานตัวและมอบตัว มีนาคม 2563

 มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ , พสวท.สมทบ , EP) 

รับระเบียบการ   กุมภาพันธ์ 2563
รับสมัคร  กุมภาพันธ์ 2563
สอบ  มีนาคม 2563
ประกาศผล  มีนาคม 2563
รายงานตัวและมอบตัว  มีนาคม 2563

ปฎิทินการรับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 (รอบทั่วไป) ปีการศึกษา 2564
(รับทุกแผนกยกเว้นโครงการพิเศษ)

มัธยมศึกษาปีที่ 1
(สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET ,นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ,นักเรียนความสามารถพิเศษ)

รับระเบียบการ  มีนาคม 2563
รับสมัคร  มีนาคม 2563 (นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษสมัคร  มีนาคม 2563)
สอบ  มีนาคม 2563 (นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษสอบ  มีนาคม 2563)
ประกาศผล  เมษายน 2563
(นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษประกาศผล 28 มีนาคม 2563)
รายงานตัว  เมษายน 2563
(นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษรายงานตัว 28 มีนาคม 2563)
มอบตัว เมษายน 2563

มัธยมศึกษาปีที่ 4
(สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET)

รับระเบียบการ   มีนาคม 2563
รับสมัคร  มีนาคม 2563
สอบ  เมษายน 2563
ประกาศผล  เมษายน 2563
รายงานตัว  เมษายน 25632
มอบตัว  เมษายน 2563

โครงการเรียนดี ม.4

รับสมัครช่วงเวลา : เดือน สิงหาคม-กันยายน  ของทุกปี 
จำนวนนักเรียนที่รับ :
ช่วงเวลาสอบ : สิ้นเดือนกันยายน ของทุกปี
คุณสมบัติ 
1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
สำเร็จการศึกษาระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ย 2 ปีการศึกษา ม.1 และ ม.2 ( 4 ภาคเรียน ) มาต่ำกว่า 3.25
3. มีหลักฐานแสดงผลการเรียน ปพ.1 หรือ สมุดรายงานผลการเรียน 

4. เป็นผู้ไม่ทุพพลภาพ
5. เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีทัศนคติที่ดี มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และ มีระเบียบวินัย ยินดีจะปฏิบัติ ตามกฎระเบียบที่โรงเรียนกำหนด

3.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

สอบเข้า ม.4 รอบภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
รับสมัครช่วงเวลา : เดือน กรกฏาคม-สิงหาคม 2563
จำนวนนักเรียนที่รับ : 
ช่วงเวลาสอบ : วันที่  สิงหาคม 2563

สอบเข้า ม.4 รอบทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

รับสมัครช่วงเวลา : สิงหาคม –  กันยายน 2563 
จำนวนนักเรียนที่รับ :  – 
ช่วงเวลาสอบ : วันที่  กันยายน 2563

4.โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ 

สอบเข้า ม.1 
รับสมัครช่วงเวลา : เดือน สิงหาคม 
จำนวนนักเรียนที่รับ : 
ช่วงเวลาสอบ : สิ้นเดือนสิงหาคม 

สอบเข้า ม.4
รับสมัครช่วงเวลา : เดือน กันยายน
จำนวนนักเรียนที่รับ : 
ช่วงเวลาสอบ : สิ้นเดือน กันยายน

วันนี้ทางสถาบัน Tutor for home สาขาเชียงใหม่ ได้เปิดคอร์สเรียนพิเศษ เทอม2 /2562  มีทั้งคอร์สเรียนเพิ่มเกรด  ป.3-ม.6 คอร์สเรียนเตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต ม.ช โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย คอร์สเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนมงฟอร์ต โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย
มาให้เลือกทุกคอร์สสอนสด และแถมฟรีคอร์สเรียนออนไลน์ อีก 10 ชั้วโมง รับรองผลทุกคอร์สเรียนพิเศษ ติดต่อสอบถามได้เลยที่ 064-9587496 หรือ 094-6358458 

เรียนพิเศษเตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียน สาธิต มช 2563

รายละเอียดคอร์ส :  สอนสดหลักสูตรเหมารวม 5 วิชาหลัก คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย เตรียมตัวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต มช เชียงใหม่ 2563 เตรียมตัวทั้งเนื้อหาและข้อสอบ มีการสอนเนื้อหาเชิงลึกและทำข้อสอบทุกเรื่องที่ออกสอบ มีการจับเวลาทำข้อสอบฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง สอนทริควิธีลัดต่างๆ มีการประเมินผลการเรียนเพื่อให้น้องๆสอบได้ตามที่ต้องการ สอนโดยติวเตอร์ชั้นนำระดับประเทศ รับรองผลการเรียน 

ระยะเวลาคอร์ส : เรียนทุกวันเสาร์และอาทิตย์  เริ่ม 26/9/2563-21/11/2563

ค่าใช้จ่าย :  เทอมละ 7500 บาท

สนใจติดต่อ 063-7895859 

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 063-7895859 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้

Remove the row

Column: 1

Column: 2

Column: 3

Column: 4

Remove the row

Column: 1

Column: 2

Column: 3

Column: 4

Total Views: 5066 ,
ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรเลย