• 063-7899952
  • cheesociety@gmail.com
  • 9.00 - 21.00

คอร์สเรียนซัมเมอร์ มิถุนายน 2563 เชียงใหม่

เรียนพิเศษ เชียงใหม่ Summer มิถุนายน  2563 เรียนล่วงหน้า ป.3-ม.6
เตรียมสอบเข้า ม.1 ม.4 สาธิต มช มงฟอร์ต ยุพราช ปรินส์ 
 

รายละเอียดคอร์ส : สอนสดที่สถาบันเชียงใหม่ หลักสูตรเหมารวม 5 วิชาหลัก คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย ระดับชั้นป.3 เรียนล่วงหน้าเนื้อหาชั้น ป.4 เทอม 1  อย่างละเอียด พร้อมกับเสริมเนื้อหา O-NET อัดแน่นตามหลักสูตรใหม่ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยปรับพื้นฐานจากเรื่องง่ายไปสู่เรื่องยาก การันตี เกรด  3  และ 4  และเตรียมพร้อมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต มช โรงเรียนยุพราช  เพื่อทำเกรดไปสมัครเรียนโครงการเรียนดี ม.1

ระยะเวลาคอร์ส : เริ่มเรียน 1-19 มิถุนายน เวลา 9.00 น. – 17.00 น. (เรียน จันทร์- ศุกร์ . )

ค่าใช้จ่าย :  4,800 บาท

สนใจติดต่อ  063-7895859 หรือ 098-8103641

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 063-7895859 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ 

คอร์สเรียนล่วงหน้า  ป.4 ขึ้น ป.5 มิถุนายน 2563

รายละเอียดคอร์ส : สอนสด หลักสูตรเหมารวม 5 วิชาหลัก คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย เตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนต่อในระดับชั้นป.5 เรียนล่วงหน้า ป.5 เทอม 1 อย่างละเอียด พร้อมเสริมเนื้อหา O-NET อัดแน่นตามหลักสูตรใหม่ของกระทวงศึกษาธิการ โดยปรับพื้นฐานจากเรื่องง่ายไปสู่เรื่องยาก เพื่อให้น้องๆ ได้เกรด 3-4 เพื่อทำเกรดไปสมัครเรียน โครงการเรียนดี ม.1    สอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต มช   โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ระยะเวลาคอร์ส : เริ่มเรียน 1-19 มิถุนายน เวลา 9.00 น. – 17.00 น. (เรียน จันทร์- ศุกร์ . )

ค่าใช้จ่าย :  4,800 บาท

สนใจติดต่อ 063-7895859 หรือ 098-8103641

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 063-7895859 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ 

คอร์สเรียนล่วงหน้า ป.5 ขึ้น ป.6 มิถุนายน 2563 

รายละเอียดคอร์ส : สอนสด หลักสูตรเหมารวม 5 วิชาหลัก คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย เตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนต่อในระดับชั้นป.6 เรียนล่วงหน้า ป.6 เทอม 1 อย่างละเอียด พร้อมเสริมเนื้อหา O-NET อัดแน่นตามหลักสูตรใหม่ของกระทวงศึกษาธิการ โดยปรับพื้นฐานจากเรื่องง่ายไปสู่เรื่องยาก เพื่อให้น้องๆ ได้เกรด 3-4 เพื่อทำเกรดไปสมัครเรียน โครงการเรียนดี ม.1    สอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต มช   โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ระยะเวลาคอร์ส : เริ่มเรียน 1-19 มิถุนายน เวลา 9.00 น. – 17.00 น. (เรียน จันทร์- ศุกร์ . )

ค่าใช้จ่าย :  4,800 บาท

สนใจติดต่อ 063-7895859 หรือ 098-8103641

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 063-7895859 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ 

  คอร์สเรียนล่วงหน้า ม.1 ขึ้น ม.2 มิถุนายน 2563

รายละเอียดคอร์ส :  หลักสูตรเหมารวม 5 วิชาหลัก คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย เตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนต่อในระดับชั้นม.2 เรียนล่วงหน้า ม.2 เทอม 1 อย่างละเอียด พร้อมเสริมเนื้อหา O-NET อัดแน่นตามหลักสูตรใหม่ของกระทวงศึกษาธิการ โดยปรับพื้นฐานจากเรื่องง่ายไปสู่เรื่องยาก เพื่อให้น้องๆ ได้เกรด 3-4 และเพื่อเตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.4

ระยะเวลาคอร์ส : เริ่มเรียน 1-19 มิถุนายน เวลา 9.00 น. – 17.00 น. (เรียน จันทร์- ศุกร์ . )

ค่าใช้จ่าย :  4,900 บาท

สนใจติดต่อ 063-7895859 หรือ 098-8103641

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 063-7895859 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ 

คอร์สเรียนล่วงหน้า ม.2 ขึ้น ม.3 มิถุนายน 2563

รายละเอียดคอร์ส :  สอนสดหลักสูตรเหมารวม 5 วิชาหลัก คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย เตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนต่อในระดับชั้นม.3 เรียนล่วงหน้า ม.3 เทอม 1 อย่างละเอียด พร้อมเสริมเนื้อหา O-NET อัดแน่นตามหลักสูตรใหม่ของกระทวงศึกษาธิการ โดยปรับพื้นฐานจากเรื่องง่ายไปสู่เรื่องยาก เพื่อให้น้องๆ ได้เกรด 3-4 และเพื่อเตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.4

ระยะเวลาคอร์ส :เริ่มเรียน 1-19 มิถุนายน เวลา 9.00 น. – 17.00 น. (เรียน จันทร์- ศุกร์ . )

ค่าใช้จ่าย :  4,900 บาท

สนใจติดต่อ 063-7895859 หรือ 098-8103641

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 063-7895859 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ 

คอร์สเรียนล่วงหน้า ม.4 ขึ้น ม.5 (สายวิทย์-คณิต) มิถุนายน 2563

รายละเอียดคอร์ส :  สอนสด หลักสูตรเหมารวม 5 วิชาหลัก คณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เคมี ฟิสิกส์ ชีวะ  เตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนต่อในระดับชั้นม.5 เรียนล่วงหน้า ม.5 เทอม 1  สายวิทย์-คณิต อย่างละเอียด พร้อมเสริมเนื้อหา O-NET อัดแน่นตามหลักสูตรใหม่ของกระทวงศึกษาธิการ โดยปรับพื้นฐานจากเรื่องง่ายไปสู่เรื่องยาก เพื่อให้น้องๆ ได้เกรด 3-4 และเพื่อเตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.4

ระยะเวลาคอร์ส : เริ่มเรียน 1-19 มิถุนายน เวลา 9.00 น. – 17.00 น. (เรียน จันทร์- ศุกร์ . )

ค่าใช้จ่าย :  5,000 บาท

สนใจติดต่อ 063-7895859 หรือ 098-8103641

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 063-7895859 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ 

คอร์สเรียนล่วงหน้า ม.4 ขึ้น ม.5 (สายศิลป์ภาษาทั่วไป) มิถุนายน 2563

รายละเอียดคอร์ส : สอนสด หลักสูตรเหมารวม 5 วิชาหลัก คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย เตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนต่อในระดับชั้นม.5 เรียนล่วงหน้า ม.5 เทอม 1  สายศิลป์ทั่วไป อย่างละเอียด พร้อมเสริมเนื้อหา O-NET อัดแน่นตามหลักสูตรใหม่ของกระทวงศึกษาธิการ โดยปรับพื้นฐานจากเรื่องง่ายไปสู่เรื่องยาก เพื่อให้น้องๆ ได้เกรด 3-4 และเพื่อเตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.4

ระยะเวลาคอร์ส : เริ่มเรียน 1-19 มิถุนายน เวลา 9.00 น. – 17.00 น. (เรียน จันทร์- ศุกร์ . )

ค่าใช้จ่าย :  5,000 บาท

สนใจติดต่อ 063-7895859 หรือ 098-8103641

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 063-7895859 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ 

คอร์สเรียนล่วงหน้า ม.5 ขึ้น ม.6 (สายวิทย์-คณิต) มิถุนายน 2563

รายละเอียดคอร์ส :  สอนสด หลักสูตรเหมารวม 5 วิชาหลัก คณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เคมี ฟิสิกส์ ชีวะ  เตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนต่อในระดับชั้นม.6 เรียนล่วงหน้า ม.6 เทอม 1  สายวิทย์-คณิต อย่างละเอียด พร้อมเสริมเนื้อหา O-NET อัดแน่นตามหลักสูตรใหม่ของกระทวงศึกษาธิการ โดยปรับพื้นฐานจากเรื่องง่ายไปสู่เรื่องยาก เพื่อให้น้องๆ ได้เกรด 3-4 และเพื่อเตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.6

ระยะเวลาคอร์ส : เริ่มเรียน 1-19 มิถุนายน เวลา 9.00 น. – 17.00 น. (เรียน จันทร์- ศุกร์ . )

ค่าใช้จ่าย :  5,500 บาท

สนใจติดต่อ 063-7895859 หรือ 098-8103641

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 063-7895859 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ 

คอร์สเรียนล่วงหน้า ม.5 ขึ้น ม.6 (สายศิลป์ภาษาทั่วไป) มิถุนายน 2563

รายละเอียดคอร์ส :สอนสด  หลักสูตรเหมารวม 5 วิชาหลัก คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย เตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนต่อในระดับชั้นม.6 เรียนล่วงหน้า ม.6 เทอม 1  สายศิลป์ทั่วไป อย่างละเอียด พร้อมเสริมเนื้อหา O-NET อัดแน่นตามหลักสูตรใหม่ของกระทวงศึกษาธิการ โดยปรับพื้นฐานจากเรื่องง่ายไปสู่เรื่องยาก เพื่อให้น้องๆ ได้เกรด 3-4 และเพื่อเตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.6

ระยะเวลาคอร์ส : เริ่มเรียน 1-19 มิถุนายน เวลา 9.00 น. – 17.00 น. (เรียน จันทร์- ศุกร์ . )

ค่าใช้จ่าย :  5,500 บาท

สนใจติดต่อ 063-7895859 หรือ 098-8103641

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 063-7895859 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ 


คอร์ส สอบเข้า ม.1

รายละเอียดคอร์ส :  หลักสูตรเหมารวม 5 วิชาหลัก คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย เตรียมตัวสอบเข้า  ม.1 โรงเรียนยุพราช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และโรงเรียนอื่นๆในเชียงใหม่ เตรียมตัวทั้งเนื้อหาและข้อสอบ มีการสอนเนื้อหาเชิงลึกและทำข้อสอบทุกเรื่องที่ออกสอบ มีการจับเวลาทำข้อสอบฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง สอนทริควิธีลัดต่างๆ มีการประเมินผลการเรียนเพื่อให้น้องๆสอบได้ตามที่ต้องการ สอนโดยติวเตอร์ชั้นนำระดับประเทศ

ระยะเวลาคอร์ส : เริ่มเรียน 14-29 พฤษภาคม  2563  เวลา 9.00 น. – 17.00 น. (เรียน จันทร์- ศุกร์ . )

ค่าใช้จ่าย :  4,300 บาท

สนใจติดต่อ 063-7895859 หรือ 098-8103641

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 063-7895859 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ 

คอร์ส สอบเข้า ม.4

รายละเอียดคอร์ส :  หลักสูตรเหมารวม 5 วิชาหลัก คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย เตรียมตัวสอบเข้า  ม.4 โรงเรียนยุพราช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และโรงเรียนอื่นๆในเชียงใหม่ เตรียมตัวทั้งเนื้อหาและข้อสอบ มีการสอนเนื้อหาเชิงลึกและทำข้อสอบทุกเรื่องที่ออกสอบ มีการจับเวลาทำข้อสอบฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง สอนทริควิธีลัดต่างๆ มีการประเมินผลการเรียนเพื่อให้น้องๆสอบได้ตามที่ต้องการ สอนโดยติวเตอร์ชั้นนำระดับประเทศ

ระยะเวลาคอร์ส : เริ่มเรียน 14-29 พฤษภาคม  2563  เวลา 9.00 น. – 17.00 น. (เรียน จันทร์- ศุกร์ . )

ค่าใช้จ่าย :  4,500 บาท

สนใจติดต่อ 063-7895859 หรือ 098-8103641

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 063-7895859 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ 

เตรียมตัวสอบเข้าสาธิต มช. ม.1 สำหรับนักเรียนชั้น ป.5 ขึ้น ป.6 สอบเข้า ม.1 มิถุนายน 2563

รายละเอียดคอร์ส :  สอนสด หลักสูตรเหมารวม 5 วิชาหลัก คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย เตรียมตัวสอบเข้า  ม.1 โรงเรียนยุพราช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และโรงเรียนอื่นๆในเชียงใหม่ เตรียมตัวทั้งเนื้อหาและข้อสอบ มีการสอนเนื้อหาเชิงลึกและทำข้อสอบทุกเรื่องที่ออกสอบ มีการจับเวลาทำข้อสอบฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง สอนทริควิธีลัดต่างๆ มีการประเมินผลการเรียนเพื่อให้น้องๆสอบได้ตามที่ต้องการ สอนโดยติวเตอร์ชั้นนำระดับประเทศ

ระยะเวลาคอร์ส : เริ่มเรียน 1-19 มิถุนายน เวลา 9.00 น. – 17.00 น. (เรียน จันทร์- ศุกร์ . )

ค่าใช้จ่าย :  4,800 บาท

สนใจติดต่อ 063-7895859 หรือ 098-8103641

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 063-7895859 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ 

เตรียมตัวสอบเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์ ม.4 สำหรับนักเรียนชั้น ม.2 ขึ้น ม.3 สอบเข้า ม.4 มิถุนายน 2563

รายละเอียดคอร์ส :  สอนสดหลักสูตรเหมารวม 5 วิชาหลัก คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย เตรียมตัวสอบเข้า  ม.4 โรงเรียนยุพราช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และโรงเรียนอื่นๆในเชียงใหม่ เตรียมตัวทั้งเนื้อหาและข้อสอบ มีการสอนเนื้อหาเชิงลึกและทำข้อสอบทุกเรื่องที่ออกสอบ มีการจับเวลาทำข้อสอบฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง สอนทริควิธีลัดต่างๆ มีการประเมินผลการเรียนเพื่อให้น้องๆสอบได้ตามที่ต้องการ สอนโดยติวเตอร์ชั้นนำระดับประเทศ

ระยะเวลาคอร์ส : เริ่มเรียน 1-19 มิถุนายน เวลา 9.00 น. – 17.00 น. (เรียน จันทร์- ศุกร์ . )

ค่าใช้จ่าย :  4,800 บาท

สนใจติดต่อ 063-7895859 หรือ 098-8103641

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 063-7895859 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ 

## คอร์สเรียนจะไม่สามารถคืนเงินได้แต่สามารถย้ายคอร์สเรียนได้

 

Total Views: 2899 ,
ป้ายกำกับ:, , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรเลย