• 063-7899952
  • cheesociety@gmail.com
  • 9.00 - 21.00

คอร์สเรียนปิดเทอม 15 วันพฤศจิกายน 2563 เพิ่มเกรด สอบเข้า เรียนพิเศษ เชียงใหม่

คอร์สเรียนปิดเทอม 15 วันพฤศจิกายน เพิ่มเกรด สอบเข้า เรียนพิเศษเชียงใหม่

รายละเอียดคอร์ส : สอนสดที่สถาบันเชียงใหม่ หลักสูตรเหมารวม 5 วิชาหลัก คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย ระดับชั้นป.2 ป.3 ป.4  เรียนล่วงหน้าเนื้อหาชั้น  เทอม 2 (แยกชั้นเรียน)  อย่างละเอียด พร้อมกับเสริมเนื้อหา O-NET อัดแน่นตามหลักสูตรใหม่ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยปรับพื้นฐานจากเรื่องง่ายไปสู่เรื่องยาก การันตี เกรด  3  และ 4  และเตรียมพร้อมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต มช โรงเรียนยุพราช  เพื่อทำเกรดไปสมัครเรียนโครงการเรียนดี ม.1

ระยะเวลาคอร์ส :  เริ่ม 16-29 /11/2563  เรียนทุกวัน 

ค่าใช้จ่าย :  4,700 บาท
รวมอาหารกลางวัน 5700 บาท 

สนใจติดต่อ  063-7895859 

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 063-7895859 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ 

รายละเอียดคอร์ส : สอนสดที่สถาบันเชียงใหม่ หลักสูตรเหมารวม 5 วิชาหลัก คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย ระดับชั้น ป.5 ป.6   เรียนล่วงหน้าเนื้อหาชั้น  เทอม 2 (แยกชั้นเรียน)  อย่างละเอียด พร้อมกับเสริมเนื้อหา O-NET อัดแน่นตามหลักสูตรใหม่ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยปรับพื้นฐานจากเรื่องง่ายไปสู่เรื่องยาก การันตี เกรด  3  และ 4  และเตรียมพร้อมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต มช โรงเรียนยุพราช  เพื่อทำเกรดไปสมัครเรียนโครงการเรียนดี ม.1

ระยะเวลาคอร์ส :  เริ่ม 16-29 /11/2563  เรียนทุกวัน 

ค่าใช้จ่าย :  4,900 บาท
รวมอาหารกลางวัน 5,900 บาท 

สนใจติดต่อ  063-7895859 

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 063-7895859 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ 

รายละเอียดคอร์ส : สอนสดที่สถาบันเชียงใหม่ หลักสูตรเหมารวม 5 วิชาหลัก คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.3    เรียนล่วงหน้าเนื้อหาชั้น  เทอม 2 (แยกชั้นเรียน)  อย่างละเอียด พร้อมกับเสริมเนื้อหา O-NET อัดแน่นตามหลักสูตรใหม่ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยปรับพื้นฐานจากเรื่องง่ายไปสู่เรื่องยาก การันตี เกรด  3  และ 4  และเตรียมพร้อมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนสาธิต มช ห้อง(วมว) โรงเรียนยุพราช โรงเรียนปรินส์ โรงเรียนมงฟอร์ต   เพื่อทำเกรดไปสมัครเรียนโครงการเรียนดี ม.4

ระยะเวลาคอร์ส :  เริ่ม 16-29 /11/2563  เรียนทุกวัน 

ค่าใช้จ่าย :  4,900 บาท

สนใจติดต่อ  063-7895859 

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 063-7895859 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ 

รายละเอียดคอร์ส : สอนสดที่สถาบันเชียงใหม่ หลักสูตรเหมารวม 5 วิชาหลัก คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย ระดับชั้น ม.4 ม.5 ม.6    เรียนล่วงหน้าเนื้อหาชั้น  เทอม 2 (แยกชั้นเรียน)  อย่างละเอียด พร้อมกับเสริมเนื้อหา O-NET อัดแน่นตามหลักสูตรใหม่ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยปรับพื้นฐานจากเรื่องง่ายไปสู่เรื่องยาก การันตี เกรด  3  และ 4  และเตรียมพร้อมสอบเข้า มหาวิทยาลัยตามที่คณะที่ต้องการ

ระยะเวลาคอร์ส :  เริ่ม 16-29 /11/2563  เรียนทุกวัน 

ค่าใช้จ่าย :  4,900 บาท

สนใจติดต่อ  063-7895859 

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 063-7895859 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้

รายละเอียดคอร์ส :  หลักสูตรเหมารวม 5 วิชาหลัก คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย เตรียมตัวสอบเข้า  ม.1 โรงเรียนยุพราช โรงเรียนสาธิต ม.ช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเชียงใหม่  และโรงเรียนอื่นๆในเชียงใหม่ เตรียมตัวทั้งเนื้อหาและข้อสอบ มีการสอนเนื้อหาเชิงลึกและทำข้อสอบทุกเรื่องที่ออกสอบ มีการจับเวลาทำข้อสอบฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง สอนทริควิธีลัดต่างๆ มีการประเมินผลการเรียนเพื่อให้น้องๆสอบได้ตามที่ต้องการ สอนโดยติวเตอร์ชั้นนำระดับประเทศ

ระยะเวลาคอร์ส :  เริ่ม 16-29 /11/2563  เรียนทุกวัน 

ค่าใช้จ่าย :  4,500 บาท

ค่าใช้จ่าย :  25,000 บาท(ไม่ติดยินดีคืนเงิน) เรียนจนกว่าจะสอบติด

สนใจติดต่อ 063-7895859 

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 063-7895859 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ 

รายละเอียดคอร์ส :  หลักสูตรเหมารวม 5 วิชาหลัก คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย เตรียมตัวสอบเข้า  ม.4 โรงเรียนยุพราช โรงเรียนสาธิต ม.ช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเชียงใหม่  และโรงเรียนอื่นๆในเชียงใหม่ เตรียมตัวทั้งเนื้อหาและข้อสอบ มีการสอนเนื้อหาเชิงลึกและทำข้อสอบทุกเรื่องที่ออกสอบ มีการจับเวลาทำข้อสอบฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง สอนทริควิธีลัดต่างๆ มีการประเมินผลการเรียนเพื่อให้น้องๆสอบได้ตามที่ต้องการ สอนโดยติวเตอร์ชั้นนำระดับประเทศ

ระยะเวลาคอร์ส :  เริ่ม 16-29 /11/2563  เรียนทุกวัน 

ค่าใช้จ่าย :  4,500 บาท

ค่าใช้จ่าย :  25,000 บาท(ไม่ติดยินดีคืนเงิน) เรียนจนกว่าจะสอบติด

สนใจติดต่อ 063-7895859 

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 063-7895859 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ 

Total Views: 1652 ,
ป้ายกำกับ:, , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรเลย