• 063-7899952
  • cheesociety@gmail.com
  • 9.00 - 21.00

คอร์สเรียนพิเศษออนไลน์ เชียงใหม่ พฤษภาคม 2563

คอร์สเรียนพิเศษออนไลน์ เชียงใหม่ ป.5 ขึน ป.6

รายละเอียดคอร์ส : เรียนออนไลน์ หลักสูตรเหมารวม 5 วิชาหลัก คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย เตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนต่อในระดับชั้นป.6 เรียนล่วงหน้า ป.6 เทอม 1 อย่างละเอียด พร้อมเสริมเนื้อหา O-NET อัดแน่นตามหลักสูตรใหม่ของกระทวงศึกษาธิการ โดยปรับพื้นฐานจากเรื่องง่ายไปสู่เรื่องยาก เพื่อให้น้องๆ ได้เกรด 3-4 เพื่อทำเกรดไปสมัครเรียน โครงการเรียนดี ม.1    สอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต มช   โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สามารถสอบถามเหมือนสอนสดได้ทุกประการ 

ระยะเวลาคอร์ส : เริ่มเรียน 1-12 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. – 17.00 น. 

ค่าใช้จ่าย :  4,800 บาท

สนใจติดต่อ 063-7895859 หรือ 098-8103641

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 063-7895859 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้  เรียนออนไลน์ เชียงใหม่ เรียนพิเศษ ออนไลน์ เชียงใหม่  

 

คอร์สเรียนพิเศษออนไลน์ เชียงใหม่ ม.1ขึ้น ม.2

รายละเอียดคอร์ส :  เรียนออนไลน์ หลักสูตรเหมารวม 5 วิชาหลัก คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย เตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนต่อในระดับชั้นม.2 เรียนล่วงหน้า ม.2 เทอม 1 อย่างละเอียด พร้อมเสริมเนื้อหา O-NET อัดแน่นตามหลักสูตรใหม่ของกระทวงศึกษาธิการ โดยปรับพื้นฐานจากเรื่องง่ายไปสู่เรื่องยาก เพื่อให้น้องๆ ได้เกรด 3-4 และเพื่อเตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.4 สามารถสอบถามเหมือนสอนสดได้ทุกประการ 

ระยะเวลาคอร์ส : เริ่มเรียน 1-12 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. – 17.00 น. 

ค่าใช้จ่าย :  4,900 บาท

สนใจติดต่อ 063-7895859 หรือ 098-8103641

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 063-7895859 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ เรียนออนไลน์ เชียงใหม่ เรียนพิเศษ ออนไลน์ เชียงใหม่   

คอร์สเรียนพิเศษออนไลน์ เชียงใหม่ ม.2 ขึ้น ม.3

รายละเอียดคอร์ส :  เรียนออนไลน์ หลักสูตรเหมารวม 5 วิชาหลัก คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย เตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนต่อในระดับชั้นม.3 เรียนล่วงหน้า ม.3 เทอม 1 อย่างละเอียด พร้อมเสริมเนื้อหา O-NET อัดแน่นตามหลักสูตรใหม่ของกระทวงศึกษาธิการ โดยปรับพื้นฐานจากเรื่องง่ายไปสู่เรื่องยาก เพื่อให้น้องๆ ได้เกรด 3-4 และเพื่อเตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.4 สามารถสอบถามเหมือนสอนสดได้ทุกประการ 

ระยะเวลาคอร์ส : เริ่มเรียน 1-12 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. – 17.00 น.

ค่าใช้จ่าย :  4,900 บาท

สนใจติดต่อ 063-7895859 หรือ 098-8103641

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 063-7895859 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ เรียนออนไลน์ เชียงใหม่ เรียนพิเศษ ออนไลน์ เชียงใหม่  

คอร์สเรียนพิเศษออนไลน์ เชียงใหม่ สอบเข้าม.1 ยุพราช

วัฒโน 2563

รายละเอียดคอร์ส :  เรียนออนไลน์ หลักสูตรเหมารวม 5 วิชาหลัก คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย เตรียมตัวสอบเข้า  ม.1 โรงเรียนยุพราช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และโรงเรียนอื่นๆในเชียงใหม่ เตรียมตัวทั้งเนื้อหาและข้อสอบ มีการสอนเนื้อหาเชิงลึกและทำข้อสอบทุกเรื่องที่ออกสอบ มีการจับเวลาทำข้อสอบฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง สอนทริควิธีลัดต่างๆ มีการประเมินผลการเรียนเพื่อให้น้องๆสอบได้ตามที่ต้องการ สอนโดยติวเตอร์ชั้นนำระดับประเทศ สามารถสอบถามเหมือนสอนสดได้ทุกประการ 

ระยะเวลาคอร์ส :เริ่มเรียน 1-12 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. – 17.00 น.

ค่าใช้จ่าย :  4,300 บาท

สนใจติดต่อ 063-7895859 หรือ 098-8103641

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 063-7895859 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้  เรียนออนไลน์ เชียงใหม่ เรียนพิเศษ ออนไลน์ เชียงใหม่  

คอร์สเรียนพิเศษออนไลน์ เชียงใหม่ สอบเข้าม.4 ยุพราช

วัฒโน 2563

รายละเอียดคอร์ส :  เรียนออนไลน์ หลักสูตรเหมารวม 5 วิชาหลัก คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย เตรียมตัวสอบเข้า  ม.4 โรงเรียนยุพราช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และโรงเรียนอื่นๆในเชียงใหม่ เตรียมตัวทั้งเนื้อหาและข้อสอบ มีการสอนเนื้อหาเชิงลึกและทำข้อสอบทุกเรื่องที่ออกสอบ มีการจับเวลาทำข้อสอบฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง สอนทริควิธีลัดต่างๆ มีการประเมินผลการเรียนเพื่อให้น้องๆสอบได้ตามที่ต้องการ สอนโดยติวเตอร์ชั้นนำระดับประเทศ สามารถสอบถามเหมือนสอนสดได้ทุกประการ 

ระยะเวลาคอร์ส : เริ่มเรียน 1-12 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. – 17.00 น.

ค่าใช้จ่าย :  4,500 บาท

สนใจติดต่อ 063-7895859 หรือ 098-8103641

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 063-7895859 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้   เรียนออนไลน์ เชียงใหม่ เรียนพิเศษ ออนไลน์ เชียงใหม่

คอร์สเรียนพิเศษออนไลน์ เชียงใหม่ เรียนสอบเข้า ม.1 ล่วงหน้า เพื่อสอบเข้าโรงเรียน สาธิต มช ปรินส์ มงฟอร์ต ยุพราช 

รายละเอียดคอร์ส :  เรียนออนไลน์ หลักสูตรเหมารวม 5 วิชาหลัก คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย เตรียมตัวสอบเข้า  ม.1โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัย เชียงใหม่  โรงเรียนยุพราช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และโรงเรียนอื่นๆในเชียงใหม่ เตรียมตัวทั้งเนื้อหาและข้อสอบ มีการสอนเนื้อหาเชิงลึกและทำข้อสอบทุกเรื่องที่ออกสอบ มีการจับเวลาทำข้อสอบฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง สอนทริควิธีลัดต่างๆ มีการประเมินผลการเรียนเพื่อให้น้องๆสอบได้ตามที่ต้องการ สอนโดยติวเตอร์ชั้นนำระดับประเทศ สามารถสอบถามเหมือนสอนสดได้ทุกประการ 

ระยะเวลาคอร์ส : เริ่มเรียน 1-12 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. – 17.00 น.

ค่าใช้จ่าย :  4,800 บาท

สนใจติดต่อ 063-7895859 หรือ 098-8103641

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 063-7895859 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้  เรียนออนไลน์ เชียงใหม่ เรียนพิเศษ ออนไลน์ เชียงใหม่

คอร์สเรียนพิเศษออนไลน์ เชียงใหม่ เรียนสอบเข้า ม.4 ล่วงหน้า เพื่อสอบเข้าโรงเรียน สาธิต มช ปรินส์ มงฟอร์ต ยุพราช มหิดลวิทยานุสรณ์ กำเนิดวิทย์

 

รายละเอียดคอร์ส :  เรียนออนไลน์ หลักสูตรเหมารวม 5 วิชาหลัก คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย เตรียมตัวสอบเข้า  ม.4 โรงเรียนยุพราช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และโรงเรียนอื่นๆในเชียงใหม่ เตรียมตัวทั้งเนื้อหาและข้อสอบ มีการสอนเนื้อหาเชิงลึกและทำข้อสอบทุกเรื่องที่ออกสอบ มีการจับเวลาทำข้อสอบฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง สอนทริควิธีลัดต่างๆ มีการประเมินผลการเรียนเพื่อให้น้องๆสอบได้ตามที่ต้องการ สอนโดยติวเตอร์ชั้นนำระดับประเทศ สามารถสอบถามเหมือนสอนสดได้ทุกประการ 

ระยะเวลาคอร์ส : เริ่มเรียน 1-12 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. – 17.00 น.

ค่าใช้จ่าย :  4,800 บาท

สนใจติดต่อ 063-7895859 หรือ 098-8103641

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 063-7895859 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ 

Total Views: 1503 ,
ป้ายกำกับ:, , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรเลย