• 063-7895859
  • cheesociety@gmail.com
  • 9.00 - 21.00

คอร์สเรียน เทอม 2/2562 เรียนพิเศษ กวดวิชา เชียงใหม่

คอร์สเรียน Tutor for home เทอม 2/2562 พฤศจิกายน – กุมภาพันธุ์ 2563 เรียนพิเศษ เชียงใหม่  

คอร์สเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

คอร์สเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ ป.5 -ม.3 จันทร์-ศุกร์ เทอม2/2562

รายละเอียดคอร์ส: คอร์สเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ สอนสด โดยครูซัน สอนสดโดยประบการณ์มากกว่า 8 ปี สอนทุกบทเรียนคณิตศาสตร์ ตามเนื้อหาที่โรงเรียนสอนอย่างละเอียด มีการทำแบบฝึกหัดทุกบทเรียน การสอนทริควิธีลัดต่างๆเพื่อให้น้องๆ สามารถทำข้อสอบได้ สอนทำการบ้าน มีการตัวสอบคณิตศาสตร์ สอบคณิตศาตร์กลางภาคและสอบคณิตศาสตรปลายภาค เสริมเนื้อหาและแนวข้อสอบ สอบเข้า ม.1 ม.4 โรงเรียนในเชียงใหม่ เสริมเนื้อ และฝึกทำข้อสอบ O-Net , NT 

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!

แถมฟรีเรียนออนไลน์ 10 ชั่วโมงฟรี เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร  064-9587496 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ คลิกเลย !!

คอร์สเพิ่มเกรด  ป.2 ป.3 ป.4


รายละเอียดคอร์ส : คอร์สเรียนเหมา 5 วิชาหลัก ได้แก่วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรของโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ เรียนพิเศษ เชียงใหม่ สอนสด เน้นเนื้อหา การทำแบบฝึกหัด การแก้โจทย์ปัญหาของแต่ละบทเรียน สอนทำการบ้านในแต่ละวิชา ติวสอบกลางภาค และปลายภาค ของโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ 

ระยะเวลาคอร์ส : เรียนเฉพาะวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 – 22 กุมภาพันธุ์ 2563 
เวลาเรียน : 09.00-17.00 น.
ค่าใช้จ่าย :  4,800 บาทไม่รวมอาหารกลางวัน และ 5,800 รวมค่าอาหารกลางวันแล้ว เด็กเก่ารับส่วนลด 300 บาท ราคานี้รวมค่าเอกสารการเรียนแล้ว 
สนใจติดต่อ   064-9587496 หรือ  

แถมฟรีเรียนออนไลน์ 10 ชั่วโมงฟรี เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร  064-9587496 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ คลิกเลย !!

กวดวิชาเชียงใหม่ เรียนพิเศษเชียงใหม่ เรียนซัมเมอร์เชียงใหม่   จองด่วนวันนี้ ก่อนที่นั่งเต็ม
เรียนพิเศษ กวดวิชา ติวเข้ม เพิ่มเกรด ม.4 ม.5 ม.6 เรียนซัมเมอร์  เชียงใหม่

คอร์สเพิ่มเกรด ป.5  ป.6 เทอม 2/2562

รายละเอียดคอร์ส :เตรียมความพร้อม เพิ่มเกรด ป.5 ป.6  + แนวข้อสอบ+O-net เตรียมสอบโรงเรียนต่างๆ เช่น  โรงเรียนสาธิต ม.ช โรงเรียนยุพราช โรงเรียนปรินส์เป็นต้น  ในจังหวัดเชียงใหม่

คอร์สเรียนเหมา 5 วิชาหลัก ได้แก่วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรของโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ สอนสด เน้นเนื้อหา การทำแบบฝึกหัด การแก้โจทย์ปัญหาของแต่ละบทเรียน สอนทำการบ้านในแต่ละวิชา ติวสอบกลางภาค และปลายภาค

ระยะเวลาคอร์ส : เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 – 23 กุมภาพันธุ์ 2563 
เวลาเรียน : 09.00-17.00 น.
ค่าใช้จ่าย :  5,200 บาท และ 6,400 รวมค่าอาหารกลางวันแล้ว เด็กเก่ารับส่วนลด 300 บาท ราคานี้รวมค่าเอกสารการเรียนแล้ว 
สนใจติดต่อ   064-9587496 หรือ  

แถมฟรีเรียนออนไลน์ 10 ชั่วโมงฟรี เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 064-9587496 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ คลิกเลย !!

คอร์สเรียนเพิ่มเกรด ม.1 ม.2 ม.3

รายละเอียดคอร์ส : คอร์สเรียนเหมา 5 วิชาหลัก ได้แก่วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรของโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ เรียนพิเศษ เชียงใหม่ สอนสด เน้นเนื้อหา การทำแบบฝึกหัด การแก้โจทย์ปัญหาของแต่ละบทเรียน สอนทำการบ้านในแต่ละวิชา ติวสอบกลางภาค และปลายภาค ของโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ 

ระยะเวลาคอร์ส : เรียนวันเสาร์  ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 – 22 กุมภาพันธุ์ 2563 หรือ วันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 – 23 กุมภาพันธุ์ 2563 
เวลาเรียน : 09.00-17.00 น.
ค่าใช้จ่าย :  4,800 บาท ทั้งเทอม เด็กเก่ารับส่วนลด 300 บาท ราคานี้รวมค่าเอกสารการเรียนแล้ว 
สนใจติดต่อ   064-9587496 หรือ  

แถมฟรีเรียนออนไลน์ 10 ชั่วโมงฟรี เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร  064-9587496 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ คลิกเลย !!

กวดวิชาเชียงใหม่ เรียนพิเศษเชียงใหม่ เรียนซัมเมอร์เชียงใหม่   จองด่วนวันนี้ ก่อนที่นั่งเต็ม
เรียนพิเศษ กวดวิชา ติวเข้ม เพิ่มเกรด ม.4 ม.5 ม.6 เรียนซัมเมอร์  เชียงใหม่

คอร์สเรียนเพิ่มเกรด ม.4 ม.5 เทอม 2/2562 

รายละเอียดคอร์ส :ตรียมความพร้อม เพิ่มเกรด ม.4 ม.5 +แนวข้อสอบ+O-net เชียงใหม่ เรียน เทอม 1/2561 และแนวการสอบ 9 วิชาสามัญ  

คอร์สเรียนเหมา 5 วิชา ได้แก่วิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรของโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ สอนสด เน้นเนื้อหา การทำแบบฝึกหัด การแก้โจทย์ปัญหาของแต่ละบทเรียน สอนโดยติวเตอร์เฉพาะแต่ละวิชาอย่างละเอียดที่ประสบการณ์สอนมากกว่า 8 ปี สอนทำการบ้านในแต่ละวิชา ติวสอบกลางภาค และปลายภาค เสริมแนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญอย่างละเอียด

ระยะเวลาคอร์ส : เรียนเฉพาะวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 – 22 กุมภาพันธุ์ 2563 
เวลาเรียน : 09.00-17.00 น.
ค่าใช้จ่าย :  5,000 บาท ทั้งเทอม เด็กเก่ารับส่วนลด 300 บาท ราคานี้รวมค่าเอกสารการเรียนแล้ว 
สนใจติดต่อ  064-9584796 หรือ  

แถมฟรีเรียนออนไลน์ 10 ชั่วโมงฟรี เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 064-9587496 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ คลิกเลย !!

กวดวิชาเชียงใหม่ เรียนพิเศษเชียงใหม่ เรียนซัมเมอร์เชียงใหม่   จองด่วนวันนี้ ก่อนที่นั่งเต็ม
เรียนพิเศษ กวดวิชา ติวเข้ม เพิ่มเกรด ม.4 ม.5 ม.6 เรียนซัมเมอร์  เชียงใหม่

คอร์สเรียนเพิ่มเกรด ม.4 ม.5 เทอม 2/2562 

รายละเอียดคอร์ส :ตรียมความพร้อม เพิ่มเกรด ม.4 ม.5 +แนวข้อสอบ+O-net เชียงใหม่ เรียน เทอม 1/2561 และแนวการสอบ 9 วิชาสามัญ  

คอร์สเรียนเหมา 5 วิชา ได้แก่วิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรของโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ สอนสด เน้นเนื้อหา การทำแบบฝึกหัด การแก้โจทย์ปัญหาของแต่ละบทเรียน สอนโดยติวเตอร์เฉพาะแต่ละวิชาอย่างละเอียดที่ประสบการณ์สอนมากกว่า 8 ปี สอนทำการบ้านในแต่ละวิชา ติวสอบกลางภาค และปลายภาค เสริมแนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญอย่างละเอียด

ระยะเวลาคอร์ส : เรียนเฉพาะวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 – 22 กุมภาพันธุ์ 2563 
เวลาเรียน : 09.00-17.00 น.
ค่าใช้จ่าย :  5,000 บาท ทั้งเทอม เด็กเก่ารับส่วนลด 300 บาท ราคานี้รวมค่าเอกสารการเรียนแล้ว 
สนใจติดต่อ  064-9584796 หรือ  

แถมฟรีเรียนออนไลน์ 10 ชั่วโมงฟรี เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 064-9587496 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ คลิกเลย !!

กวดวิชาเชียงใหม่ เรียนพิเศษเชียงใหม่ เรียนซัมเมอร์เชียงใหม่   จองด่วนวันนี้ ก่อนที่นั่งเต็ม
เรียนพิเศษ กวดวิชา ติวเข้ม เพิ่มเกรด ม.4 ม.5 ม.6 เรียนซัมเมอร์  เชียงใหม่

คอร์สสอบเข้า ม.1 2/2562 โรงเรียนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่  

รายละเอียดคอร์ส : คอร์สเรียนเหมา 5 วิชาหลัก ได้แก่วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยอย่างละเอียด  สอนสดจากติวเตอร์ชั้นนำของประเทศ ฝึกทำแบบฝึกหัด ข้อสอบเก่า ข้อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สาธิตม.ช)และโรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย อย่างละเอียด สอนสด เน้นเนื้อหา การทำแบบฝึกหัด การแก้โจทย์ปัญหาของสอบการจับเวลาทำข้อสอบเสมือนจริง พร้อมประเมินผลการเรียนคอร์สเตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สาธิตม.ช)และโรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัยอย่างละเอียดเข้า ม.1 ม.4 เชียงใหม่ 

ระยะเวลาคอร์ส : เรียนวันเสาร์  ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 – 22 กุมภาพันธุ์ 2563 หรือ วันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 – 23 กุมภาพันธุ์ 2563 
เวลาเรียน : 09.00-17.00 น.
ค่าใช้จ่าย :  3,300 บาท/เดือน 12,000 บาท/4เดือน ราคานี้รวมค่าเอกสารการเรียนแล้ว 
สนใจติดต่อ   064-9587496 หรือ  

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร  064-9587496 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ คลิกเลย !!

กวดวิชาเชียงใหม่ เรียนพิเศษเชียงใหม่ เรียนซัมเมอร์เชียงใหม่   จองด่วนวันนี้ ก่อนที่นั่งเต็ม
เรียนพิเศษ กวดวิชา ติวเข้ม เพิ่มเกรด ม.4 ม.5 ม.6 เรียนซัมเมอร์  เชียงใหม่

คอร์สสอบเข้า ม.4  2/2562

รายละเอียดคอร์ส :คอร์สเรียนเหมา 5 วิชาหลัก ได้แก่วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนอย่างละเอียด  สอนสดจากติวเตอร์ชั้นนำของประเทศ ฝึกทำแบบฝึกหัด ข้อสอบเก่า ข้อสอบเข้า ม.4  อย่างละเอียด สอนสด เน้นเนื้อหา การทำแบบฝึกหัด การแก้โจทย์ปัญหาของสอบการจับเวลาทำข้อสอบเสมือนจริง พร้อมประเมินผลการเรียนคอร์สเตรียมสอบเข้า ม.1 ม.4 อย่างละเอียด

ระยะเวลาคอร์ส : เรียนวันเสาร์  ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 – 22 กุมภาพันธุ์ 2563 หรือ วันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 – 23 กุมภาพันธุ์ 2563 
เวลาเรียน : 09.00-17.00 น.
ค่าใช้จ่าย :  3,500 บาท/เดือน 12,000 บาท/4เดือน  ราคานี้รวมค่าเอกสารการเรียนแล้ว 
สนใจติดต่อ  064-9587496 หรือ  

แถมฟรีเรียนออนไลน์ 10 ชั่วโมงฟรี เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 

สมัครเรียนได้เลย วันนี้
เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ 
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร  064-9587496 เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ คลิกเลย !
!

กวดวิชาเชียงใหม่ เรียนพิเศษเชียงใหม่ เรียนซัมเมอร์เชียงใหม่   จองด่วนวันนี้ ก่อนที่นั่งเต็ม
เรียนพิเศษ กวดวิชา ติวเข้ม เพิ่มเกรด ม.4 ม.5 ม.6 เรียนซัมเมอร์  เชียงใหม่

เรียนพิเศษ เชียงใหม่

Total Views: 3721 ,
ป้ายกำกับ:, , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

โทรเลย
error: Content is protected !!