• 063-7899952
 • cheesociety@gmail.com
 • 9.00 - 21.00

สอบเข้าม.4 หาดใหญ่วิทยาลัย EP 2561

ประกาศการรับนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.4 โครงการพิเศษ (EP) ปีการศึกษา 2561

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • เป็นโสด
 • มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีสุขภาพแข็งแรง
 • ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษา
 • ผู้ปกครอง นักเรียน ต้องศึกษาและยอมรับอุดมการณ์ เป้าหมายของโครงการฯ
 • มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

2. จำนวนนักเรียนที่จะรับ โดยวิธีการสอบคัดเลือก จำนวน 30 คน  

 • โควตานักเรียนม.3 เดิม 14 คน
 • โควตานักเรียนใหม่ 16 คน

 

3. กำหนดวันเวลารับสมัคร

มัธยมศึกษาปีที่ 4 (English Program (EP) )

 • จำหน่ายคู่มือผู้ปกครอง 20 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • รับสมัคร 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  • นักเรียนกรอกข้อมูลการสมัครผ่าน www.hatyaiwit.ac.th
  • นำหลักฐานการสมัครมายื่น ณ ห้อง 7509 อาคาร 7 ชั้น 5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 10 มีนาคม 2561
 • สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ วันที่ 10 มีนาคม 2561
 • สอบคัดเลือกเป็นภาษาอังกฤษ วันที่ 11 มีนาคม 2561
 • ประกาศผล วันที่ 16 มีนาคม 2561
 • รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น.

4. หลักฐานการสมัคร 

 • ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยซึ่งกรอกข้อความเรียบร้อย
 • รูปถ่ายในเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวนแว่นตาดำ อายุไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
 • หลักฐานแสดงผลการเรียนของโรงเรียนเดิมเฉลี่ยตลอด 5 ภาคเรียน (ปพ.4 ของ ม.1 – ม.3)

5. หลักฐานการเข้าสอบ

 • บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อแสดงตัวตนของนักเรียน

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียน หาดใหญ่วิทยาลัย

เตรียมตัวเดือนมีนาคม 2561 เรียนพิเศษหาดใหญ่ กวดวิชาหาดใหญ่ สอบเข้า  ม.1 ,ม.4 summer 2018
สมัครด่วน ที่ Tutor for home

สมัครเรียนพิเศษหาดใหญ่

 

ติดต่อสมัครเรียนพิเศษได้ที่ 094-6358458 เตรียมสอบเข้า ม.1 เตรียมสอบเข้า ม.4  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และอื่นๆ

 

ข่าวสารสอบคัดเลือกล่าสุด โดย Tutorforhome

สอบเข้าม.1 หาดใหญ่วิทยาลัย EP 2561
สอบเข้าม.4 หาดใหญ่วิทยาลัย EP 2561
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ประกาศการรับนักเรียน ม.1 โครงการพิเศษ (SMA) ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ประกาศการรับนักเรียน ม.4 โครงการพิเศษ (SMA) ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ประกาศการรับนักเรียน ม.1 โครงการพิเศษ (SMT) ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ประกาศการรับนักเรียน ม.4 โครงการพิเศษ (SMT) ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนมหาวชิราวุธ เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปี2561
สอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 (สอบกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561)
สอบแกทแพท 61

Total Views: 7144 ,
ป้ายกำกับ:, , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรเลย