• 063-7899952
  • cheesociety@gmail.com
  • 9.00 - 21.00

เรียนพิเศษมัธยม เชียงใหม่ 2562

คอร์สสอบเข้า ม.1 ม.4 มงฟอร์ต ปริ้นส์ สาธิตม.ช. ปี 2562 เชียงใหม่เปิดแล้ววันนี้ คลิกเลย!! 

คอร์สเรียน เทอม 1/2562 เชียงใหม่เปิดแล้ววันนี้ คลิกเลย!! 

คอร์สเรียนSummer ป.3ป.4ป.5 เชียงใหม่

สอบถามรายละเอียด และสมัครเรียนได้ที่>>  064-9587496 หรอ 098-810-3641 

  

รายละเอียดหลักสูตร : เรียนล่วงหน้า ป.3 ป.5 สอนสด 5 วิชาหลัก ไทย วิทย์ คณิต อังกฤษ สังคม สอนเนื้อหา เทอม2/2562 ล่วงหน้าเตรียมพร้อมเปิดเทอม 2 มีการทำแบบฝึกหัด ทำข้อสอบกลางภาค ปลายภาค อย่างละเอียด ปรับพื้นฐานทุกวิชา สามารถนำไปต่อยอดกับการสอบโรงเรียนต่างๆได้ สอบ O-NET สอบ NT

ระยะเวลาคอร์ส : 23 กันยายน – 6 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 หรือ

30 กันยายน – 12 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 และ

เริ่มเรียน 7 ตุลาคม – 25 ตุลาคม 2562 (จ-ศ) 9.00-17.00

ค่าใช้จ่าย : 4,600 บาท

เรียนพิเศษ เชียงใหม่ กวดวิชา เชียงใหม่

สนใจติดต่อ 064-9587496 

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ เรียนล่วงหน้า ป.3ม4ม5 เชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 064-9587496 เรียนพิเศษเชียงใหม่กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้

คอร์สเรียนSummer ม.1 ม.3

รายละเอียดหลักสูตร : เรียนล่วงหน้า ม.1 ม.3 สอนสด 5 วิชาหลัก ไทย วิทย์ คณิต อังกฤษ สังคม สอนเนื้อหา เทอม 2/2562 ล่วงหน้าเตรียมพร้อมเปิดเทอม 2 มีการทำแบบฝึกหัด ทำข้อสอบกลางภาค ปลายภาค อย่างละเอียด ปรับพื้นฐานทุกวิชา สามารถนำไปต่อยอดกับการสอบโรงเรียนต่างๆได้ สอบ O-NET สอบ NT

ระยะเวลาคอร์ส : 23 กันยายน – 6 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 หรือ

30 กันยายน – 12 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 และ

เริ่มเรียน 7 ตุลาคม – 25 ตุลาคม 2562 (จ-ศ) 9.00-17.00

ค่าใช้จ่าย : 4,800 บาท

เรียนพิเศษ เชียงใหม่ กวดวิชา เชียงใหม่

สนใจติดต่อ 064-9587496 

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ เรียนล่วงหน้า ม.1 ม.3เชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 064-9587496 เรียนพิเศษเชียงใหม่กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้

คอร์สเรียนSummer สอบเข้า ม.1

รายละเอียดหลักสูตร : เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนต่างๆ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเชียงใหม่ และโรงเรียนอื่นๆในเชียงใหม่เตรียมพื้นฐานสอนสด 5 วิชาหลัก ไทย วิทย์ คณิต อังกฤษ สังคม สอนจากติวเตอร์ที่มีประสบการณ์ สอนเพื่อ สอบเข้าโรงเรียนต่างๆในเชียงใหม่โดยเฉพาะ ด้วยประสบการมีมากกว่า 9 ปี เด็กติดปีละ 90% ทุกปี ถึงตัว ปรับพื้นฐานให้ทันเพื่อน สอนทริควิธีลัดต่างๆ ให้น้องๆทำข้อสอบได้ มีการจับเวลาทำข้อสอบย้อนหลัง เหมือนสอบจริง ทำข้อสอบเก่ามากกว่า 80 ชุด เน้นข้อสอบโรงเรียนจริง

ระยะเวลาคอร์ส : 23 กันยายน – 6 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 หรือ

30 กันยายน – 12 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 และ

เริ่มเรียน 7 ตุลาคม – 25 ตุลาคม 2562 (จ-ศ) 9.00-17.00

ค่าใช้จ่าย : 4,300 บาท

เรียนพิเศษ เชียงใหม่ กวดวิชา เชียงใหม่

สนใจติดต่อ 064-9587496 

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ เรียนสอบเข้าม.1เชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 064-9587496 เรียนพิเศษเชียงใหม่กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้

คอร์สเรียนSummer สอบเข้า ม.4

รายละเอียดหลักสูตร : เตรียมสอบเข้า ม.4 ยุพราชวิทยาลัย  วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์​ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องเรียน วมว  ในทุกรอบ เช่น รอบโครงการเรียนดี รอบเรียนดี ห้องเรียนวิทยาศาตร์ พิเศษ เป็นต้น มีการปรับพื้นฐาน ม.1-ม.3 เรียน5วิชาหลัก ไทย วิทย์ คณิต อังกฤษ สังคม สอนเนื้อหาอย่างละเอียด พร้อมทำแบบฝึกหัดทุกบทเรียนมีการทำข้อสอบ เสมือนจริง ทำข้อสอบเก่ามากกว่า 80 ชุด มีการสอนทริค วิธีลัด จับเวลา ทำข้อสอบเพื่อให้น้องๆนำไปใช้สอบได้ทุกรอบ

ระยะเวลาคอร์ส : 23 กันยายน – 6 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 หรือ

30 กันยายน – 12 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 และ

เริ่มเรียน 7 ตุลาคม – 25 ตุลาคม 2562 (จ-ศ) 9.00-17.00

ค่าใช้จ่าย : 4,600 บาท

เรียนพิเศษ เชียงใหม่ กวดวิชา เชียงใหม่

สนใจติดต่อ 064-9587496 

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ เรียนสอบเข้าม.4เชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 064-9587496 เรียนพิเศษเชียงใหม่กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้

คอร์สเรียนSummer เพิ่มเกรด ม.4 ม.5 สายศิลป์ทั่วไป

ลายละเอียดหลักสูตร : ทำเกรดให้ได้ 4.00 เหมารวม 5 วิชาหลัก คณิต ไทย อังกฤษ สังคม วิทย์ สอนเนื้อหาตามหลักสูตรของกระทรวงฯ และ โรงเรียนที่บุตรหลานของท่านเรียน สอนสด ตรงเนื้อหาทุกบทเรียน สอนเนื้อหา เน้นการทำโจทย์ แบบฝึกหัดต่าง ๆ พร้อมติวสอบกลางภาค และ ปลายภาค อย่างละเอียด มีการสอนทำการบ้าน เทคนิค วิธีลัดต่าง ๆ วิธีการทำข้อสอบ มีการจับเวลาทดสอบแต่ละบทเรียน ติวแนวข้อสอบ สอบเข้า ม.4
และ O-NET,NT

ระยะเวลาคอร์ส : 23 กันยายน – 6 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 หรือ

30 กันยายน – 12 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 และ

เริ่มเรียน 7 ตุลาคม – 25 ตุลาคม 2562 (จ-ศ) 9.00-17.00

ค่าใช้จ่าย : 4,600 บาท

เรียนพิเศษ เชียงใหม่ กวดวิชา เชียงใหม่

สนใจติดต่อ 064-9587496 

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ เรียนเพิ่มเกรด ม.4 ม.5เชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 064-9587496 เรียนพิเศษเชียงใหม่กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้

คอร์สเรียนSummer เพิ่มเกรด ม.4 ม.5 สายวิทย์ คณิต

ลายละเอียดหลักสูตร : ทำเกรดให้ได้ 4.00 เหมารวม 5 วิชาหลัก คณิตพื้นฐาน คณิตเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ สอนเนื้อหาตามหลักสูตรของกระทรวงฯ และ โรงเรียนที่บุตรหลานของท่านเรียน สอนสด ตรงเนื้อหาทุกบทเรียน สอนเนื้อหา เน้นการทำโจทย์ แบบฝึกหัดต่าง ๆ พร้อมติวสอบกลางภาค และ ปลายภาค อย่างละเอียด มีการสอนทำการบ้าน เทคนิค วิธีลัดต่าง ๆ วิธีการทำข้อสอบ มีการจับเวลาทดสอบแต่ละบทเรียน

ระยะเวลาคอร์ส : 23 กันยายน – 6 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 หรือ

30 กันยายน – 12 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 และ

เริ่มเรียน 7 ตุลาคม – 25 ตุลาคม 2562 (จ-ศ) 9.00-17.00

ค่าใช้จ่าย : 4,600 บาท

เรียนพิเศษ เชียงใหม่ กวดวิชา เชียงใหม่

สนใจติดต่อ 064-9587496 

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ เรียนเพิ่มเกรด ม.4 ม.5เชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 064-9587496 เรียนพิเศษเชียงใหม่กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้

คอร์สเรียน ติวเดี่ยว คณิตศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตร : สอนเนื้อหาอย่างละเอียด เจาะลึกวิชาคณิตศาสตร์ สอนการบ้าน ติวสอบกลางภาค-ปลายภาค สอนทริค วิธีลัดต่างๆ เพื่อให้น้องๆได้เกรด 4 ในวิชาคณิตศาสตร์ + สอนข้อสอบ O-NET ป.6-ม.3 รับรองผลการสอน

ระยะเวลาคอร์ส : เริ่มเรียน 23 กันยายน – 6 ตุลาคม 2562 (เรียนทุกวัน) หรือ จันทร์ – ศุกร์

30 กันยายน – 12 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 และ

7-25 ตุลาคม 2562 9.00 – 12.00 หรือ 13.00-17.00 สามารถเลือกเวลาเรียนได้

ค่าใช้จ่าย : 2,800 บาท

เรียนพิเศษ เชียงใหม่ กวดวิชา เชียงใหม่

สนใจติดต่อ 064-9587496 

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ เรียนคณิตศาสตร์เชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 064-9587496 เรียนพิเศษเชียงใหม่กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้

คอร์สเรียน ติวเดี่ยว วิทยาศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตร : สอนเนื้อหาอย่างละเอียด เจาะลึกวิชาวิทยาศาสตร์ สอนการบ้าน ติวสอบกลางภาค-ปลายภาค สอนทริค วิธีลัดต่างๆ เพื่อให้น้องๆได้เกรด 4 ในวิชาคณิตศาสตร์ + สอนข้อสอบ O-NET ป.6-ม.3 รับรองผลการสอน

ระยะเวลาคอร์ส :เริ่มเรียน 23 กันยายน – 6 ตุลาคม 2562 (เรียนทุกวัน) หรือ จันทร์ – ศุกร์

30 กันยายน – 12 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 และ

7-25 ตุลาคม 2562 9.00 – 12.00 หรือ 13.00-17.00 สามารถเลือกเวลาเรียนได้

ค่าใช้จ่าย : 2,800 บาท

เรียนพิเศษ เชียงใหม่ กวดวิชา เชียงใหม่

สนใจติดต่อ 064-9587496 

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ เรียนวิทยาศาสตร์เชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 064-9587496 เรียนพิเศษเชียงใหม่กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้

คอร์สเรียน ติวเดี่ยว ภาษาอังกฤษ

รายละเอียดหลักสูตร : สอนเนื้อหาอย่างละเอียด เจาะลึกวิชาภาษาอังกฤษ สอนการบ้าน ติวสอบกลางภาค-ปลายภาค สอนทริค วิธีลัดต่างๆ เพื่อให้น้องๆได้เกรด 4 ในวิชาคณิตศาสตร์ + สอนข้อสอบ O-NET ป.6-ม.3 รับรองผลการสอน

ระยะเวลาคอร์ส :เริ่มเรียน 23 กันยายน – 6 ตุลาคม 2562 (เรียนทุกวัน) หรือ จันทร์ – ศุกร์

30 กันยายน – 12 ตุลาคม 2562(เรียนทุกวัน)9.00-17.00 และ

7-25 ตุลาคม 2562 9.00 – 12.00 หรือ 13.00-17.00 สามารถเลือกเวลาเรียนได้

ค่าใช้จ่าย : 2,800 บาท

เรียนพิเศษ เชียงใหม่ กวดวิชา เชียงใหม่

สนใจติดต่อ 064-9587496 

สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษเชียงใหม่ เรียนภาษาอังกฤษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่
ติดต่อเรียนจองที่นั่ง โทร 064-9587496 เรียนพิเศษเชียงใหม่กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้


เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ คลิกเลย !!

 ติวเตอร์ฟอร์โฮม (Tutorforhome) พร้อมที่จะจัดส่ง ติวเตอร์ที่มีคุณภาพ ไว้ใจได้ ไปสอนพิเศษ กวดวิชา กวดวิชาตามบ้าน หรือมาเรียนพิเศษกับทางสถาบันของเราที่เปิดเป็นคอรสต่างๆ ติวเข้มวิชาต่างๆ โดยติวเตอร์มาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มีทั้งพี่ปริญญาเอก พี่ปริญญาโท พี่ปริญญาตรี  จากรั้ว จุฬา ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ พระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด) มหิดล มหาวิทลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้น ครอบคลุม เขตกรุงเทพ ปริมณฑล เชียงใหม่ ลำพูน และจังหวัดใกล้เคียง รับรองคุณภาพ น้องเรียนพิเศษไปแล้ว เก่ง !! ขึ้นแน่นอน

เรียนพิเศษ กวดวิชา เชียงใหม่ เรียนพิเศษมัธยม เชียงใหม่ 2561เรียนพิเศษมัธยม เชียงใหม่ 2561

เรียนพิเศษ เรียนพิเศษตามบ้าน ติวสอบ ติวเข้ม เตรียมสอบกลางภาค เตียมสอบปลายภาค  ติวเพิ่มเกรด คณิตศาตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม พื้นฐานวิศวะ ติวเข้าม.1 ติวเข้าม.4 ADMISSION GAT PAT O-NET สอบตรงสถาบันต่างๆ เรียนพิเศษ กวดวิชา เชียงใหม่ เตรียมสอบเข้าม.1 สาธิตมช ยุพราช วัฒโน มงฟอร์ต ปรินส์

เรียนพิเศษเชียงใหม่
กวดวิชาเชียงใหม่
เรียนพิเศษ เชียงใหม่
เรียนพิเศษ กวดวิชา เชียงใหม่

 

เรามีติวเตอร์ที่มีคุณภาพ พร้อมสอนพิเศษทั้ง กรุุงเทพ เชียงใหม่ ได้ทุกเวลา ผู้ปกครองสามารถเลือกสถานที่ตามที่ต้องการได้

เรียนพิเศษ กวดวิชา เชียงใหม่

รับรองคุณภาพในการสอน น้องเก่งขึ้นแน่นอน !!

>> สมัครเรียน โทร 094-6358458 <<

เรียนพิเศษเชียงใหม่_กวดวิชาเชียงใหม่_เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ เรียนพิเศษ เชียงใหม่ เรียนพิเศษ กวดวิชา เชียงใหม่เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ เรียนพิเศษ เชียงใหม่ เรียนพิเศษ กวดวิชา เชียงใหม่

tutorforhome_เรียนพิเศษเชียงใหม่_เรียนพิเศษกรุงเทพ_เรียนตามบ้าน_ติวเตอร์เชียงใหม่_ติวเตอร์กรุงเทพ_สอนพิเศษตามบ้าน_สอนพิเศษเชียงใหม่_สอนพิเศษกรุงเทพ_เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ เรียนพิเศษ เชียงใหม่ เรียนพิเศษ กวดวิชา เชียงใหม่เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ เรียนพิเศษ เชียงใหม่ เรียนพิเศษ กวดวิชา เชียงใหม่

 สถาบันกวดวิชา สอนพิเศษ ตามบ้าน ทุกวิชา ทุกระดับชั้น ทั้ง เดี่ยว และ กลุ่ม โดยทีมงานติวเตอร์ที่มีคุณภาพผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้น เพื่อให้สอนพิเศษ ได้ตรงประเด็น ตรงใจกับน้องๆที่เข้ามาเรียนพิเศษกับทางเรา  เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ ติวเตอร์เชียงใหม่  ให้เราเป็นทางเลือกให้กับบุตรหลานของท่านนะครับ รับรองน้องๆเก่งขึ้นแน่นอน

#เรียนพิเศษเชียงใหม่ #เรียนพิเศษกรุงเทพ #เรียนพิเศษตามบ้าน #ติวเตอร์เชียงใหม่ #ติวเตอร์ #ติวเตอร์ตามบ้าน #ติวเตอร์กรุงเทพ #สอนพิเศษเชียงใหม่ #สอนพิเศษกรุงเทพ #เตรียมสอบ #สอบเรียนต่อ #เพิ่มเกรดเชียงใหม่ #กวดวิชา #กวดวิชาเชียงใหม่ #กวดวิชาเชียงใหม่ #เตรียมสอบยุพราช เรียนพิเศษ เชียงใหม่ 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนปริ้นรอแยลวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนวชิรวิทย์ โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นต้น เรียนพิเศษ กวดวิชา

เรียนพิเศษ กวดวิชา เชียงใหม่

เรียนพิเศษ กวดวิชา ตามบ้าน

เรียนพิเศษเชียงใหม่ เทอม2

เรียนพิเศษเชียงใหม่
กวดวิชาเชียงใหม่
เรียนพิเศษ เชียงใหม่
เรียนพิเศษ กวดวิชา เชียงใหม่

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

เรียนพิเศษมัธยม เชียงใหม่ 2561

เรียนพิเศษเชียงใหม่
กวดวิชาเชียงใหม่
เรียนพิเศษ เชียงใหม่
เรียนพิเศษ กวดวิชา เชียงใหม่

เรียนพิเศษ กวดวิชา เชียงใหม่
ติวสอบเข้าม.4 เชียงใหม่

ติวสอบเข้าม.1 เชียงใหม่
เรียนพิเศษ

เรียนพิเศษ เชียงใหม่ เรียนพิเศษ เชียงใหม่

เรียนพิเศษ กวดวิชา เชียงใหม่

Total Views: 2738 ,
โทรเลย
error: Content is protected !!