• 063-7899952
  • cheesociety@gmail.com
  • 9.00 - 21.00

เรียนพิเศษอุดร เพิ่มเกรด ป.2-ป.6

เปิดแล้ววันนี้ เรียนพิเศษอุดร กวดวิชาอุดรธานี

จาก Tutor for home อุดรธานี

เรียนพิเศษอุดรธานีเทอม ซัมเมอร์มีนาคม 2566

คอร์สเรียนเพิ่มเกรด เรียนพิเศษอุดรธานี

รายละเอียดคอร์ส : เรียนออนไซต์ at UD Town หรือเรียนออนไลน์

หลักสูตร เหมารวม 5 วิชาหลัก คณิตสาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม

เรียนล่วงหน้า ป.2 ป.3 ป.4  เตรียมความพร้อมภาคการเรียน เทอม 1/2566 แบบทุกรูปแบบสอนเนื้อ หาทุก บทเรียน อย่างละเอียด สอนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom หรือเลือกเรียน On-site จากติวเตอร์ระดับประเทศ สอบถามได้ตลอดเวลา มีการทำ แบบทดสอบหลังเรียนทุก บทเรียน พร้อมสอนทริค วิธีลัดต่างๆ ในการเรียน และการทำข้อสอบ อย่างละเอียด

มีการเตรียมความพร้อม สอบเข้า ม.1 โรงเรียน อุดรพิทยานุกูล ขอนแก่นวิทยายน ดอนบอสโก การันตีผลการเรียน เกรดขึ้น 3-4 แน่นอน และมีการสอบเสริมการทำข้อสอบ NT , O-Net

ให้กับผู้เรียนเพื่อที่จะเตรียมสอบ NT , O-Net ของโรงเรียน

ระยะเวลาคอร์ส :
จันทร์-ศุกร์ 
13-31  มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.30

ค่าใช้จ่าย :  5,600 บาท

สนใจติดต่อ  063-7899952

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษหาดใหญ่ สงขลา กวดวิชาอุดรธานี
ติดต่อเรียน โทร 063-7899952 เรียนพิเศษอุดรธานี กวดวิชาอุดรธานี รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ 

รายละเอียดคอร์ส : เรียนออนไซต์ at UD Town หรือเรียนออนไลน์

หลักสูตร เหมารวม 5 วิชาหลัก คณิตสาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม

เรียนล่วงหน้า ป.5 ป.6  เตรียมความพร้อมภาคการเรียน เทอม 1/2566 แบบทุกรูปแบบสอนเนื้อ หาทุก บทเรียน อย่างละเอียด สอนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom หรือเลือกเรียน On-site จากติวเตอร์ระดับประเทศ สอบถามได้ตลอดเวลา มีการทำ แบบทดสอบหลังเรียนทุก บทเรียน พร้อมสอนทริค วิธีลัดต่างๆ ในการเรียน และการทำข้อสอบ อย่างละเอียด

มีการเตรียมความพร้อม สอบเข้า ม.1 โรงเรียน อุดรพิทยานุกูล ขอนแก่นวิทยายน ดอนบอสโก การันตีผลการเรียน เกรดขึ้น 3-4 แน่นอน และมีการสอบเสริมการทำข้อสอบ NT , O-Net

ให้กับผู้เรียนเพื่อที่จะเตรียมสอบ NT , O-Net ของโรงเรียน

ระยะเวลาคอร์ส :
จันทร์-ศุกร์
13-31  มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.30

ค่าใช้จ่าย :  5,600 บาท

สนใจติดต่อ  063-7899952

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษหาดใหญ่ สงขลา กวดวิชาอุดรธานี
ติดต่อเรียน โทร 063-7899952 เรียนพิเศษอุดรธานี กวดวิชาอุดรธานี รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ 

รายละเอียดคอร์ส : เรียนออนไซต์ at UD Town หรือเรียนออนไลน์

หลักสูตร เหมารวม 5 วิชาหลัก คณิตสาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม

เรียนล่วงหน้า ป.5 ป.6  เตรียมความพร้อมภาคการเรียน เทอม 1/2566 แบบทุกรูปแบบสอนเนื้อ หาทุก บทเรียน อย่างละเอียด สอนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom หรือเลือกเรียน On-site จากติวเตอร์ระดับประเทศ สอบถามได้ตลอดเวลา มีการทำ แบบทดสอบหลังเรียนทุก บทเรียน พร้อมสอนทริค วิธีลัดต่างๆ ในการเรียน และการทำข้อสอบ อย่างละเอียด

มีการเตรียมความพร้อม สอบเข้า ม.1 โรงเรียน อุดรพิทยานุกูล ขอนแก่นวิทยายน ดอนบอสโก การันตีผลการเรียน เกรดขึ้น 3-4 แน่นอน และมีการสอบเสริมการทำข้อสอบ NT , O-Net

ให้กับผู้เรียนเพื่อที่จะเตรียมสอบ NT , O-Net ของโรงเรียน

ระยะเวลาคอร์ส :
จันทร์-ศุกร์
13-31  มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.30

ค่าใช้จ่าย :  6,200 บาท

สนใจติดต่อ  063-7899952

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษหาดใหญ่ สงขลา กวดวิชาอุดรธานี
ติดต่อเรียน โทร 063-7899952 เรียนพิเศษอุดรธานี กวดวิชาอุดรธานี รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ 

เตรียมสอบเข้า ม.1 อุดรธานี 2566

รายละเอียดคอร์ส : เรียนออนไซต์ at UD Town หรือเรียนออนไลน์

เตรียมสอบเข้า ม.1  โรงเรียน อุดรพิทยานุกูล ขอนแก่นวิทยายน ดอนบอสโก 2566-2567

อย่างละเอียด สอนสดทุกวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สอนเนื้อ

หาทุกบทเรียน อย่างละเอียด จากติวเตอร์ระดับประเทศ สอบถามได้ตลอดเวลา มีการทำแบบทดสอบหลังเรียนทุก บทเรียน พร้อมสอนทริค วิธีลัดต่างๆ ในการเรียน และการทำข้อสอบ อย่างละเอียด ทำข้อสอบเก่าของโรงเรียนนั้นๆ การันตีผลการเรียน มีการสอบเสริมการทำข้อสอบ NT  O-Net ให้กับผู้เรียนเพื่อที่จะเตรียมสอบ มีการแนะแนวการเลือกโรงเรียนสอบเข้า ม.1 อย่างละเอียดโดยอิงจากคะแนนสอบของสถาบัน

ระยะเวลาคอร์ส :
จันทร์-ศุกร์
13-31  มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.30

ค่าใช้จ่าย :  6,500 บาท

สนใจติดต่อ  063-7899952

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษหาดใหญ่ สงขลา กวดวิชาอุดรธานี
ติดต่อเรียน โทร 063-7899952 เรียนพิเศษอุดรธานี กวดวิชาอุดรธานี รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ 

เตรียมสอบเข้า ม.4 อุดรธานี 2566

รายละเอียดคอร์ส : เรียนออนไซต์ at UD Town หรือเรียนออนไลน์

มีการเตรียมความพร้อม สอบเข้า ม.4 โรงเรียน อุดรพิทยานุกูล  การันตีผลการเรียน เกรดขึ้น 3-4 แน่นอน และมีการสอบเสริมการทำข้อสอบ NT , O-Net

อย่างละเอียด สอนสดทุกวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สอนเนื้อ

หาทุกบทเรียน อย่างละเอียด สอนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom จากติวเตอร์ระดับประเทศ สอบถามได้ตลอดเวลา มีการทำแบบทดสอบหลังเรียนทุก บทเรียน พร้อมสอนทริค วิธีลัดต่างๆ ในการเรียน และการทำข้อสอบ อย่างละเอียด ทำข้อสอบเก่าของโรงเรียนนั้นๆ การันตีผลการเรียน มีการสอบเสริมการทำข้อสอบ NT  O-Net ให้กับผู้เรียนเพื่อที่จะเตรียมสอบ มีการแนะแนวการเลือกโรงเรียนสอบเข้า ม.4 อย่างละเอียดโดยอิงจากคะแนนสอบของสถาบัน

ระยะเวลาคอร์ส :
จันทร์-ศุกร์
13-31  มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.30

ค่าใช้จ่าย :  6,500 บาท

สนใจติดต่อ  063-7899952

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองผลการเรียน!!สมัครเรียนได้เลย วันนี้ 
เรียนพิเศษหาดใหญ่ สงขลา กวดวิชาอุดรธานี
ติดต่อเรียน โทร 063-7899952 เรียนพิเศษอุดรธานี กวดวิชาอุดรธานี รับรองผลการเรียน เรียนได้เลยวันนี้ 

เรียนพิเศษอุดร กวดวิชาอุดร  สอบเข้าม.1 อุดร สอบเข้าม.1 อุดร
เรียนพิเศษตัวต่อตัว เรียนพิเศษกลุ่ม
เรียนพิเศษตัวต่อตัว เรียนพิเศษกลุ่ม

เหตุผลเรียน_เรียนพิเศษกรุงเทพ_เรียนพิเศษเชียงใหม่_เรียนพิเศษตามบ้านเรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ เรียนพิเศษ เชียงใหม่ เรียนพิเศษ กวดวิชา เชียงใหม่เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ เรียนพิเศษ เชียงใหม่ เรียนพิเศษ กวดวิชา เชียงใหม่เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ เรียนพิเศษ เชียงใหม่ เรียนพิเศษ กวดวิชา เชียงใหม่เหตุผลเรียน_เรียนพิเศษกรุงเทพ_เรียนพิเศษเชียงใหม่_เรียนพิเศษตามบ้านเรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ เรียนพิเศษ เชียงใหม่ เรียนพิเศษ กวดวิชา เชียงใหม่เรียนพิเศษเชียงใหม่ กวดวิชาเชียงใหม่ เรียนพิเศษ เชียงใหม่ เรียนพิเศษ กวดวิชา เชียงใหม่

รับรองคุณภาพในการสอน น้องเก่งขึ้นแน่นอน !!

Total Views: 845 ,
ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

โทรเลย
error: Content is protected !!