• 063-7899952
 • cheesociety@gmail.com
 • 9.00 - 21.00

โรงเรียน ยุพราช ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 61(โครงการเรียนดี)

ประกาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อรับทุนการศึกษาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จะดำเนินการรับการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อรับทุนการศึกษาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โครงการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 / สำเร็จการศึกษาระดับระดับชั้นประถมศึกษาปี 6 หรือเทียบเท่า

 1. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษานักเรียนในชั้นประถมศึกษาปี 6 จากโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการ
  2. คัดเลือกนักเรียนเพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี ที่สามารถสอบคัดเลือกได้ จำนวนทุน 30 ทุน
 2. คุณสมบัติ
  1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับระดับชั้นประถมศึกษาปี 6 / สำเร็จการศึกษาระดับระดับชั้นประถมศึกษาปี 6 หรือเทียบเท่า
  2. ผลการเรียนเฉลี่ย 2 ปีการศึกษา ป.4 และ ป.5 ( 4 ภาคเรียน ) มาต่ำกว่า 3.25
  3. มีหลักฐานแสดงผลการเรียน ปพ.1 หรือ สมุดรายงานผลการเรียน
  4. เป็นผู้ไม่ทุพพลภาพ
  5. เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีทัศนคติที่ดี มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และ มีระเบียบวินัย ยินดีจะปฏิบัติ ตามกฎระเบียบที่โรงเรียนกำหนด

กำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อรับทุนการศึกษาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561

ลำดับ                      รายการ                                   ว/ด/ปี                                    หมายเหตุ

 1. จำหน่ายระเบียบการวันจันทร์ที่ 21 ส.ค. ถึง          สถานที่ ห้องจัดการศึกษา(วิชาการ) อาคาร 5
  วันอาทิตย์ที่ 17 ก.ย.60          ชั้น 2 ไม่วันวันหยุดราชการ
 1. รับสมัคร                               วันพุธที่ 13 ก.ย.60 ถึง            สถานที่ ห้องทูบีนัมเบอร์วัน อาคาร3 ชั้น 1

วันอาทิตย์ที่ 17 ก.ย.60          เวลา 9.00-15.00 น. นักเรียนต้องมาสมัครด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนเท่านั้น

 1. ประกาศที่นั่งสอบ                 วันพฤหัสที่ 21 ก.ย.60           สถานที่ ติดบอร์ดหน้าอาคาร5 เวลา 13.00น.
 1. สอบ                                วันเสาร์ที่ 23 ก.ย.60            เวลา 08.30-12.00 น.
 1. ประกาศผลการสอบคัดเลือกวันอาทิตย์ที่ 1 ต.ค.60          สถานที่ ติดบอร์ดหน้าอาคาร5 เวลา 13.00น.
 1.           รายงานตัวรับเอกสาร              วันเสาร์ที่ 7 ต.ค.60               สถานที่ ห้องประชุมอาคารนวรัตน์ อาคาร9
  ที่เกี่ยวข้อง                                                                           ชั้น 3 เวลา 08.00-11.00 น.
 1. ขึ้นทะเบียนการเป็นนักเรียนวันเสาร์ที่ 7 ต.ค.60               สถานที่ ห้องโสต อาคาร 4 ชั้น 1
  เวลา 13.00-15.00 น.

ขอขอบคุณข้อมูล จากโรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย

Total Views: 6701 ,
ป้ายกำกับ:, , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรเลย