• 063-7895859
  • cheesociety@gmail.com
  • 9.00 - 21.00

4 เคล็ดลับอ่านหนังสือยังไงให้จำเร็ว

 1. อ่านหน้าสรุปก่อน

        อ่านหน้าสรุปก่อนเลย ผู้เขียนหนังสือส่วนใหญ่ชอบเขียนให้ดูลึกลับ ชักแม่น้ำทั้งห้า เขียนอธิบายอย่างละเอียดยิบ ใช้ประโยคที่ต้องอ่านซ้ำสองสามรอบถึงจะเข้าใจ โดยเฉพาะในหน้าแรก ๆ ของบท เราไม่จำเป็นต้องรู้ประวัติชีวิตของผู้เขียน บทนำ ซึ่งจะเป็นการเขียนเกริ่นแนะนำให้อ่านต่อไปเรื่อย ๆ ซะเป็นส่วนใหญ่ บทส่งท้าย หรือบทสรุป เป็นสิ่งที่ต้องอ่าน โดยส่วนมากแล้วจะเป็นส่วนที่ผู้เขียนสรุปข้อมูลทั้งหมดที่ได้กล่าวมา อีกทั้ง หากเราอ่านบทสรุปก่อน แล้วกลับมาอ่านหน้าแรกอีกครั้งก็ทำให้เราสามารถอ่านได้เข้าใจมากขึ้น 

2. ใช้ปากกาไฮไลต์เพื่อเน้นใจความสำคัญ

        การใช้ปากกาไฮไลต์เพื่อเน้นใจความสำคัญถือเป็นวิธีที่ทำให้เรารู้ถึงประโยคที่สำคัญของเนื้อหาบทความหรือสาระสำคัญที่เราควรรู้ความจริงแล้วการไฮไลต์เนื้อหาที่อ่านนั้นมีประโยชน์มากหากใช้อย่างถูกวิธีไม่ควรไฮไลต์ทุกอย่างในหน้า และไม่ควรไฮไลต์น้อยจนเกินไป สิ่งที่ควรทำคือการไฮไลต์ข้อความที่ผู้เขียนกล่าวสรุป โดยปกติแล้วผู้เขียนมักจะกล่าวประเด็นซ้ำไปมาหลายหน้าและให้ข้อมูลสรุปประเด็นที่ย่อหน้าสุดท้าย ให้ไฮไลต์บริเวณนั้น เมื่อเราเปิดหนังสือมาอ่านอีกครั้ง เราจะสามารถทราบทุกอย่างที่จำเป็นต้องรู้ด้วยการมองเพียงแวบเดียว

3.เขียนสรุปเนื้อหา

          เคล็ดลับเด็ดในการจำหนังสือเล่มหนาๆ ได้ทั้งเล่มวิธีหนึ่งคือสรุปใจความทั้งหมดลงในกระดาษเอสี่หนึ่งแผ่น รวบรวมข้อที่คิดว่าสำคัญของผู้เขียนไว้ เอาเฉพาะส่วนที่สำคัญจริง เขียนแบบที่เข้าใจง่ายอาจจะใช้เป็นคำที่เป็นของเราเองก็ได้  วิธีการนี้ให้ผลใกล้เคียงกับไฮไลท์ และจะดียิ่งกว่าถ้าคุณใช้ประกอบกัน เพราะเมื่อใกล้ถึงเวลาสอบ คุณจะสามารถสรุปเนื้อหาทั้งหมดได้ด้วยเพียงการทบทวนกระดาษหนึ่งหน้าที่คุณได้เขียนสรุปไว้

4.การพูดคุยกันหลังจากการอ่านเนื้อหามาแล้ว

       การพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาที่อ่านช่วยทำให้เราได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากบางส่วนที่เรามองข้ามไปบางคนนั้นชอบเรียนรู้โดยการฟังและมักจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อได้ยินข้อมูลดังนั้นการพูดคุยสนทนาถกเถียงประเด็นที่อยู่ในเนื้อหานั้นจะทำให้เราจำประเด็นสำคัญนั้นได้ดีเมื่อได้ฟังผ่านหูทำให้เราสามารถระลึกถึงข้อมูลส่วนนั้นได้เมื่ออยู่ในการสอบ

Total Views: 2008 ,
โทรเลย
error: Content is protected !!