• 063-7899952
  • cheesociety@gmail.com
  • 9.00 - 21.00

TCAS รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

กำหนดการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ การรับนักเรียนร่วมกับโควตาภาคเหนือ การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา
TCAS รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

กำหนดการการรับนักเรียนในโครงการพิเศษ
TCAS รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563
กำหนดการการรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ
TCAS รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

จำนวนรับ
TCAS รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563รายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่<<

จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน
พิษณุโลก นครสวรรค์อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี

จำนวนที่นั่งโควตาทั้งหมด 4,677 ที่นั่ง ถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 จำนวนที่นั่ง 2,339 ที่นั่ง จัดสรรให้แต่ละจังหวัดตามสัดส่วนของผู้สมัครในอัตราส่วน
อ.รอบนอก : ทั้งจังหวัด เป็น 24 % : 76 % คิดเป็นจำนวนที่นั่ง 561 : 1,778 ที่นั่ง
ส่วนที่ 2 จำนวนที่นั่ง 2,338 ที่นั่ง จัดสรรให้ผู้สมัครที่มิได้รับการคัดเลือก
จากส่วนที่ 1 รวมกันทั้ง 17 จังหวัด

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. สถานภาพในวันสมัครเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ติดต่อกัน 3 ปีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด
3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
4. มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชาที่สมัคร

Total Views: 1368 ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรเลย