• 063-7899952
  • cheesociety@gmail.com
  • 9.00 - 21.00

TCAS เชียงใหม่ 2567

TCAS คืออะไร

เป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยระบบใหม่ โดย TCAS มีชื่อเต็มว่า Thai University Center Admission System ทั้งนี้ระบบการสอบแบบนี้เพื่อลดการสอบลง เหลือแค่การสอบกลางที่จัดสอบโดย สทศ. เพียง 3 อย่างเท่านั้น ได้แก่ GAT PAT , 9 วิชาสามัญ และ ONET และน้อง ๆ ที่สนใจจะสอบเข้าในอาชีพสายแพทย์ ก็จะมีการสอบความถนัดแพทย์ ที่จัดโดย กสพท. เข้ามาเพิ่ม ซึ่งจะเริ่มนำมาใช้ในปีการศึกษา 2561 เป็นระบบที่ออกแบบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

GAT / PAT จะสอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์

O-NET , 9 วิชาสามัญ จะสอบในช่วงเดือนมีนาคม

กสพท. และ วิชาเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัย จะสอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน

การคัดเลือกของ TCAS จะมีด้วยกันทั้งหมด 5 รอบ โดยจะใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้

รอบที่ 1 คัดเลือกโดยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่มีการสอบข้อเขียน และไม่ได้เป็นการรับทั่วไป แต่จะดูผลงานและความสามารถเป็นหลัก ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกนักเรียนจำนวนหนึ่ง อาจจะมีการสัมภาษณ์หรือทดสอบทักษะเฉพาะทาง

– ช่วงที่เปิดรับสมัคร เดือนธันวาคม – มกราคม

รอบที่ 2 สมัครโควตาแบบมีสอบข้อเขียน สำหรับนักเรียนในพื้นที่ ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดและสามารถจัดสอบเองได้เลย หรือจะใช้ข้อสอบส่วนกลาง เช่น 9วิชาสามัญ หรือ GAT/PAT เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

– ช่วงที่เปิดรับสมัคร เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน เป็นการรับตรงของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งโครงการรับตรงอย่าง กสพท. ก็รวมอยู่ในรอบนี้ด้วย โดยที่ทปอ. จะเป็นส่วนกลางในการรับสมัคร และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการคัดเลือก โดยผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชา โดยไม่มีการเลือกอันดับ

– ช่วงที่เปิดรับสมัคร เดือนเมษายน – พฤษภาคม

รอบที่ 4 การรับแบบ Admission เป็นการใช้เกณฑ์การคัดเลือกแบบ Admission ปีที่ผ่านๆมา โดยใช้ทั้งคะแนน GPAX, O-NET, GAT/PAT หรือคะแนนอื่นๆที่ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชาโดยมีการเลือกลำดับ

– ช่วงที่เปิดรับสมัคร เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน

รอบที่ 5 การรับตรงแบบอิสระ ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดขึ้นเองหรือการสอบวิชาเฉพาะ และส่งผลการคัดเลือกให้ทาง ทปอ.

– ช่วงที่เปิดรับสมัคร เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน

เคลียริ่งเฮาส์ คือ ระบบที่ใช้ยืนยันสิทธิ์รับตรงร่วมกันของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งในระบบ TCAS เองนั้นใช้ในการยืนยันสิทธิ์ในแต่ละรอบๆไป เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการกั๊กที่นั่งของผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกหลายที่ ถ้าหากสอบติดรอบใดรอบหนึ่งแล้วกดยืนยันสิทธิ์ก็จะไม่สามารถที่จะสมัครรอบถัดไป

TACS เชียงใหม่ 2567

Total Views: 1979 ,
ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรเลย